válkaČeskoslovenskoobjevy

Před 70 lety vznikl Pionýr. Měl nahradit skautské hnutí

Před 70 lety vznikl Pionýr. Měl nahradit skautské hnutí
Zdroj: archiv
+ 7 fotek+ 8 fotek

Komunistická strana Československa po uchopení moci v únoru 1948 usilovala o ovládnutí všech oblastí společenského života. Stranou jejího zájmu nezůstala ani mládež a hned v následujícím roce vytvořila organizaci zvanou Pionýr podle sovětského vzoru.

Václav Pokorný 24. dubna 2019

Historie Pionýra se začala psát 24. dubna 1949. Už výběr data je symbolický. Čtyřiadvacátý duben je totiž svátkem patrona skautů svatého Jiří a právě skautské hnutí měl Pionýr od počátku své existence nahradit.

O tom, jakého ducha měla nová mládežnická organizace získat, přitom neexistovala ani na okamžik pochybnost. „Pionýr miluje svou lidově demokratickou vlast. Je hrdý na svůj národ, který pod vedením prezidenta Klementa Gottwalda buduje socialismus. Miluje svou lidově demokratickou republiku a její armádu, záruku bezpečnosti našeho státu“ – stojí například v publikaci „Zakládáme Pionýra“ z roku 1949. Zde se lze dočíst například i o tom, že správný pionýr „se vždy podřizuje vůli kolektivu“, a také, že „miluje našeho osvoboditele Sovětský svaz, zemi svobody, míru a socialismu“.

Po uchopení moci se komunisté nejprve pokusili ovládnout mládežnickou skautskou organizaci Junák, jehož ústředí 25. února 1948 násilně obsadili a jeho vedení nahradili prokomunistickým „Akčním výborem ústředí Junáka“. Z výnosu Ministerstva školství a osvěty pak začaly vznikat první pionýrské oddíly Junáka. Tato snaha ovšem nebyla příliš úspěšná, většina skautských oddílů se raději rozpadla nebo přešla do ilegality. Tyto oddíly i přes snahu komunistů vycházely z tradic skautingu, během protektorátu zakázaného, po válce krátce obnoveného a nyní opět nepohodlného. Proč? Skaut byl komunisty, který se v předchozím roce dostali k moci, vnímán jako projev buržoazní dekadence a kosmopolitanismu, a bylo tudíž nežádoucí, aby „otravoval“ myšlení mladých lidí.

Tehdejší soudruzi se proto rozhodli vytvořit organizaci komunistického typu podle sovětského vzoru. Na slučovací konferenci Československého svazu mládeže 24. dubna 1949 vytvořili pro děti ze základních škol samostatnou mládežnickou organizaci Pionýr.

Pionýři nosili stejnokroj tvořený modrou košilí a červeným šátkem, který jim byl udělen při složení slavnostního slibu. Pro samotné pionýry byla však tato organizace především institucí, která jim zajišťovala letní tábory či různé kroužky po vyučování. Po roce 1989 se Pionýr zbavil komunistické ideologie a doposud pokračuje ve své činnosti. V současné době je druhým největším uskupením zabývajícím se v České republice prací s dětmi.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu