válkaČeskoslovenskoobjevy

Před 50 lety byla objevena Amatérská jeskyně, nejdelší jeskynní systém v Česku

Před 50 lety byla objevena Amatérská jeskyně, nejdelší jeskynní systém v Česku
Zdroj: wikipedia commons
+ 9 fotek+ 10 fotek

Amatérská jeskyně v oblasti Moravského krasu je nejdelší jeskyní České republiky. Byla objevena v roce 1969 a po propojení s dalšími jeskyněmi, mezi něž patří i Punkevní jeskyně a propast Macocha, délka jeskynního systému přesáhla 40 kilometrů. Tento významný objev českých speleologů se však neobešel bez lidských obětí.

Václav Pokorný 21. ledna 2019

Amatérská jeskyně patří k nejkrásnějším a nejpřísněji chráněným podzemním prostorám v Evropě. Nachází se v chráněné krajinné oblasti Moravský kras v prostoru mezi propastí Macocha a obcemi Sloup a Holštejn. Svým rozsahem jde o největší jeskynní komplex ve střední Evropě.

Průzkum systému Amatérské jeskyně včetně propasti Macocha, Punkevních jeskyní a vlastní Amatérské jeskyně významně přispěl k poznání geologické stavby zdejší Ostrovské plošiny. Typickým krasovým tvarem této plošiny jsou rozmanité závrtové formy. Na některé závrty jsou vázány propasťovité jeskyně, dosahující hloubek kolem 100 metrů.

Přibližně od poloviny dvacátého století pracovaly na území Moravského krasu desítky amatérských a profesionálních jeskyňářů. První část Amatérské jeskyně, která se dnes nazývá Stará Amatérská, objevila amatérská speleologická skupina pro výzkum Plániv („Plánivská skupina“) v lednu roku 1969. Ti se do jeskyně dostali ze dna Cigánského závrtu na Simonově vrchu. Seshora prokopali šachtu a v hloubce 55 metrů pod povrchem se jim otevřel vstup do volných prostor, které sahaly až do hloubky 110 metrů. Speleologům bylo jasné, že jsou na pokraji nejvýznamnějšího objevu v historii české speleologie.

O několik měsíců později 16. srpna 1969 se jim podařilo překonat povodňový sifon a na konci Povodňové chodby objevili rozsáhlý systém Nové Amatérské jeskyně. Tehdy však prozkoumali jen nepatrnou část mohutného jeskynního komplexu.

Další průzkum naplánovali na další rok. Ten byl však přerušen katastrofální povodní 29. srpna 1970, při které se dva speleologové Milan Šlechta a ing. Marko Zahradníček již nestihli vrátit na povrch a zahynuli. Proto byl další průzkum odložen.

Po třech letech bylo vytipováno místo v Západní macošské větvi a byla proražena štola směrem do Pustého žlebu. Ta definitivně vyřešila otázku bezpečného a pohodlného vchodu do Nové Amatérské jeskyně.

Objevitelské práce při propojování celého systému speleologové úspěšně završily v roce 1975 podplaváním Macošského sifonu, 420 metrů dlouhého a 20 metrů hlubokého. Vynořili se přímo na dně propasti Macocha.

Ve spletitém systému jeskyní se i nadále provádějí výzkumy. Byly objeveny další chodby, rozlehlé dómy, komíny, propasti, tůně, krápníková jezera, sifony a podzemní jezera.

Amatérská jeskyně je v současnosti pro veřejnost uzavřena. Turisté ale budou mít šanci do ní nahlédnout letos v listopadu, kdy bude zpřístupněna o víkendech. Návštěvníci se projdou po ministerské trase. Dostala název podle toho, že tato část uzavřeného podzemí je při návštěvách Moravského krasu prezentována ministrům životního prostředí.

Ochranáři předpokládají, že o prohlídky bude mimořádný zájem. Naposledy se po trase prošli turisté v roce 2016, a to v souvislosti s oslavami 60. výročí vyhlášení CHKO Moravský kras.

Prohlídka vede nejen okolo krásných krápníků, ale také korytem potoka. Po půl kilometru končí v rozměrném Absolonově dómu.

Další články

Zavří­t reklamu