Bigfoot je nejčastěji popisován jako přibližně 2 metry vysoký dvounohý hominid s dlouhými pažemi, jehož celé tělo pokrývá hustá tmavá srst. Někteří lidé se domnívají, že jde o dosud neobjevený živočišný druh, možná příbuzný známějšího yettiho z Tibetu či australského yowie, anebo že se jedná o potomka dávno vyhynulého obřího primáta zvaného Gigantopithecus.

Bigfoot je nejčastěji popisován jako přibližně 2 metry vysoký dvounohý hominid s dlouhými pažemi, jehož celé tělo pokrývá hustá tmavá srst. Někteří lidé se domnívají, že jde o dosud neobjevený živočišný druh, možná příbuzný známějšího yettiho z Tibetu či australského yowie, anebo že se jedná o potomka dávno vyhynulého obřího primáta zvaného Gigantopithecus. | zdroj: wikipedia commons


Před 50 lety byl na kameru natočen Bigfoot, bájný hominid z amerického severozápadu

TÉMATA: bigfoot | dokumenty | usa | mýty

user-avatar

Yvonne K.

20. 10. 2017 | 09:15

Psal se rok 1967, když se dvojice kovbojů vydala do Bluff Creek v Severní Karolíně hledat velkého chlupatého tvora, jemuž se přezdívalo Bigfoot – Velká noha. Krátce předtím sdělovacími prostředky prolétly fotografie s otisky chodidel domnělého bigfoota, které na horské stezce pořídil antropolog a archeolog Dr. Donald Neil Abbott. Přátelé Roger Patterson a Bob Gimlin zavětřili příležitost, jak se proslavit a zbohatnout. Jejich výprava v sedle koní se vskutku vyplatila. Pouhých 30 metrů před sebou spatřili kráčet podél potoka dvounohé chlupaté monstrum, které vypadalo jako kříženec člověka a lidoopa.

Patterson sesedl z koně a pelášil po nerovném hlinitopísečném terénu natočit pohybujícího se tvora. Ani ne minutový filmový záznam se stal snad nejpropíranějším dokumentem všech dob. Jejich autorům ovšem moc štěstí nepřinesl. Roger Patterson zemřel na rakovinu v roce 1972 a Bob Gimlin tak byl jediným terčem pro útoky skeptiků a kritiků. Ti označili  záběry za podvod s odůvodněním, že jde pouze o člověka v kostýmu gorily

Gimlin později v interview přiznal, že své účasti v expedici hořce litoval.  “Zničilo mě to,” řekl pro deník The Sun. Každý ho měl tehdy za blázna, v horším případě za lháře a podvodníka, a mnozí si jej nevybíravě dobírali. Trpěla tím i Gimlinova manželka Judy, která pracovala jako pokladní v bance. Domů se vracela často s pláčem. “Mnohokrát hrozilo, že se kvůli tomu rozvedeme,” prozradil Gimlin.

Gimlin se dlouhá léta raději stranil společnosti. Reakci veřejnosti však dnes chápe. “Dokážu pochopit, proč tomu neuvěřili, protože ani já jsem zprvu nevěřil, že nějaký bigfoot existuje,” přiznal. “Ale jednoho jsem spatřil. A vím, že jsem ho viděl. Vím, že to nebyl žádný člověk v převleku. To nemohl být,” zdůrazňuje Gimlin. A nutno dodat, že jsou i tací, kteří jeho slovům věří, a záběry s bigfootem neberou na lehkou váhu. Jedním z nich je již zesnulý antropolog profesor Grover Krantz z Washingtonské státní univerzity. Podle něj se pohyby tvora na záběrech výrazně liší od těch lidských. Bob Gimlin s odlitky otisků chodidel bigfoota

Krantz, který se řadu let zabýval analýzou otisků chodidel, které bigfoot po sobě zanechal v místech svého výskytu, se domníval, že stopy patří poddruhu gigantopitéka. Proto také roku 1986 v antropologickém časopise Northwest Antropological Research Notes bigfootovi přiřadil vědecký název Gigantopithecus canadensis. Neboť předpokládal, jako někteří další badatelé (Eckhardt, Wu, Robinson), že gigantopiték nebyl kvadrupední, nýbrž bipedální hominid.

Dr. Jeff Meldrum, odborník zabývající se primáty, se zaměřil na prozkoumání délky rukou bigfoota, kterého natočili Gimlin s Pattersonem. Zjistil, že běžně používaný index IM (což je číselný údaj získaný na základě porovnání délky končetin) neodpovídá lidskému indexu IM. Lidské ruce jsou výrazně kratší než ruce tohoto bigfoota. Z jeho výzkumu vyplývá, že by bylo velmi složité, ne-li nemožné, aby na záběrech byl člověk v masce. Pokud by totiž člověk v masce nějakým způsobem prodloužil své ruce (např. velkými rukavicemi), změnil by se značně běžný poměr a jedinec v masce by měl viditelně delší předloktí v poměru k ostatním částem těla, což by působilo velmi nepřirozeně.Postava bigfoota zezadu

V roce 1998 se štáb BBC pokusil vytvořit masku tak, aby v ní člověk vypadal jako bigfoot. V porovnání s originálními záběry je na první pohled zřejmé, že člověk v masce má podstatně kratší ruce než bigfoot na záběrech z Bluff Creek.

Existence bigfoota se však dosud nepodařilo spolehlivě dokázat. Zatím nebyly zveřejněny výsledky projektu Collateral Hominid Project, v němž měly být využity nejnovější techniky ke genetickému vyšetření nalezených organických zbytků, které mají patřit yettimu, bigfootovi a dalším zmizelým druhům hominida. Bigfoot je tak nadále odkazován do říše mýtů a záhad.

 

user-avatar

Yvonne K.

20. 10. 2017 | 09:15

Zavří­t reklamu