válkaČeskoslovenskoobjevy

Před 400 lety Johannes Kepler formuloval svůj třetí zákon. Podnět přišel z Pražského hradu

Když v roce 1600 přišel Johannes Kepler do Prahy, stal se asistentem dvorního astrologa Tychona Brahe. Na jeho popud a na příkaz císaře Rudolfa II. propočítal dráhu Marsu a po dlouhých výpočtech objevil v Praze první dva ze svých slavných Keplerových zákonů o pohybu planet.

Yvonne Pokorná 8. března 2018

I v dalších letech se Kepler problematikou pohybu planet nepřestal zabývat. Prostřednictvím výpočtů zjistil, že s rostoucí vzdáleností od Slunce se oběžné doby planet zvětšují rychleji než poloměry drah, tedy se zmenšuje rychlost jejich pohybu. V roce 1618 objevil tzv. harmonický, dnes nazývaný III. Keplerův zákon, vyjadřující závislost mezi velikostmi velkých poloos a oběžnými dobami planet. Objev tohoto zákona komentoval Kepler takto:

,,8. března tohoto roku 1618, přeje-li si někdo přesný údaj času, se tento poměr vynořil v mé mysli. Neměl jsme však štěstí, když jsem jej ověřoval výpočtem, takže jsem jej zavrhl jako chybný. Konečně se však dne 15. května opět vrátil a v novém náporu přemohl temnoty mého ducha. Vyplynul přitom tak dokonalý souhlas mezi mou sedmnáctiletou prací nad Brahovými pozorováními a mou současnou úvahou, že jsem se zprvu domníval, že jsem snil a že jsem hledaný vztah vložil do výchozích předpokladů. Ale je to věc zcela jasná a zcela přesná – poměr, který je mezi oběžnými dobami kterýchkoliv dvou planet, je přesně půldruhanásobkem poměru středních vzdáleností, tedy samotných drah; ovšem je přitom třeba dbát na to, že aritmetický průměr obou diametrů eliptické dráhy je poněkud menší než diameter…„

Půldruhanásobkem poměru v latinské matematické mluvě 17. století znamená, že prvé veličiny, tj. oběžné doby, je třeba vzít v druhé mocnině a další veličiny – střední vzdálenosti – v mocnině třetí.

III. zákon byl publikován roku 1619 v díle Harmonices mundi libri V., česky Harmonie světa pět knih, které vyšlo v Linci.

Další články

Zavří­t reklamu