válkaČeskoslovenskoobjevy

Před 150 lety byl slavnostně otevřen Suezský průplav

Před 150 lety byl slavnostně otevřen Suezský průplav
Zdroj: historyhit.com
+ 1 fotka+ 2 fotky

Psal se 17. listopad roku 1869, když bylo slavnostně otevřeno jedno z největších vodních děl světa – Suezský průplav. Vše začalo už v roce 1854, když francouzský diplomat Ferdinand de Lesseps obdržel od egyptského místokrále oficiální povolení, aby Francie zahájila stavbu průplavu.

Tomáš Chalupa 21. listopadu 2019

Společnost Suezského průplavu byla založena roku 1858 a o rok později se poprvé koplo do země. Nebylo to poprvé, co se o průplavu uvažovalo, zmínky o podobných ideách jsou známy už ze starověku, konkrétně z roku 1580 před Kristem. Také Napoleon Bonaparte chtěl průplav postavit, dokonce k tomu vydal spis nazvaný Kanál dvou moří. Byl to právě Lesseps, který byl tímto spisem doslova fascinován a po dvacet let se stále znovu snažil myšlenku kanálu prosadit. Když mu zemřela žena a syn, doslova fanaticky se pohroužil do úkolu postavit průplav mezi Rudým a Středozemním mořem.

Prosadit myšlenku ale nebylo vůbec jednoduché. Britský ministerský předseda Lord Palmerson byl zásadně proti. Britové vyslali také inženýra Roberta Stephensona, aby posoudil plány průplavu, a jeho zpráva byla zdrcující. V britském parlamentu ho denuncioval natolik, že jej Ferdinand de Lesseps vyzval na souboj. K tomu naštěstí nikdy nedošlo.

Do hry ale vstoupil turecký místokrál Said Paša, který byl zastánce průplavu a koupil 44 procent akcií suezské společnosti. Paša také nahnal na stavbu kanálu 20 tisíc pracovníků, velmi mizerně placených. Dalo by se říct, že to byly téměř nucené práce. Ale stavba kanálu díky tomu začala. Ovšem v roce 1863 byl Said Paša nahrazen Ismailem Pašou, který zakázal nucenou práci, a stavba průplavu se opět zastavila.

Suezská společnost na to reagovala nasazením parních mechanizovaných strojů, které zvládly vykonat práci, kterou předtím prováděli dělníci. A tak se nakonec podařilo průplav dokončit. Na otevírací ceremonii bylo pozváno množství evropských panovníků a významných osobností, naopak mnoho hlav muslimských zemí pozvánku nedostalo. Ismail Paša hostil celé delegace mnoho týdnů a otevírací ceremonie byla mimořádně opulentní. I Britové, kteří byli jinak k průplavu mimořádně skeptičtí, si začali uvědomovat jeho strategický význam. A tak v roce 1875 nejprve Britové koupili egyptský podíl v Suezské společnosti a o sedm let později pro jistotu vojensky obsadili celý Egypt. Britsko-egyptská dohoda umožnila Britům, aby měli na jeho území vojenské jednotky, které budou průplav bránit.

Znovu se průplav dostal do epicentra dění při Suezské krizi v roce 1956, kdy egyptský prezident Násir chtěl získat průplav výhradně pod egyptskou správu. Do země podnikly společnou invazi Velká Británie, Francie a Izrael. O deset let později byl průplav uzavřen v průběhu Šestidenní války. Otevřen byl znovu až v roce 1975. Dnes je jeho kapacita podstatně zvýšena a plavba obrovského množství lodí nerušená. Suezský průplav zkracuje výrazně námořní cesty, protože bez jeho existence by dodnes musely lodě plout kolem Afriky. Dodnes je tak Suezský průplav jednou z nejvýznamnějších tepen světového obchodu.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu