Král obuvi Tomáš Baťa senior (1876 – 1932)

Král obuvi Tomáš Baťa senior (1876 – 1932) | zdroj: archiv


Před 140 lety se narodil Tomáš Baťa - švec, který dobyl svět

TÉMATA: baťa | obuvnictví

user-avatar

Blondie

3. 04. 2016 | 09:00

Jedním z nejslavnějších českých podnikatelů byl Tomáš Baťa. Z Československa učinil obuvnickou velmoc a Zlín přetvořil do podoby supermoderního průmyslového města. Od jeho narození uplyne 3. dubna 140 let.

Tomáš Baťa st. se narodil 3. dubna 1876 ve Zlíně do obuvnické rodiny jako šesté z dvanácti dětí. Matka mu zemřela, když mu bylo osm. Rod Baťů se po staletí zabýval ševcovstvím. První zmínka o ševci jménem Lukáš Baťa (Batiu, Batiku, Batu) pochází z roku 1667. Tomáš Baťa se tak obuvnickému řemeslu vyučil u otce – ševcem byl i jeho děd Antonín a praděd Šimon. 

Tomáš Baťa se o řemeslo začínal zajímat již od útlého věku. Ve 14 letech odešel z domova. Proti vůli svého otce odjel do Prostějova, kde pracoval u firmy Fäber, vyrábějící ševcovské stroje. Tam se velmi zajímal o stroje ulehčující a zrychlující práci ševců. Brzy však dostal výpověď, protože se příliš vyptával a jeho zaměstnavatelé se obávali konkurence. Vrátil se tedy do otcovy dílny, ale po vzájemné neshodě odešel pěšky, bez peněžních prostředků, do Vídně za svou sestrou Annou. Ta mu finančně vypomohla a mladý Tomáš začal ve Vídni podnikat na vlastní pěst. Jeho horlivost po zisku byla ovšem záhy ukončena neznalostí tamějšího trhu. Navíc neměl úřední povolení vykonávat řemeslo. Proto se v doprovodu svého otce vrátil zpět do Uherského Hradiště a v otcově dílně nastoupil jako obchodní cestující. Tomáš Baťa (uprostřed) založil společně se sestrou Annou a bratrem Antonínem vlastní továrnu na výrobu obuvi.

24. srpna 1894 se pro Baťu stává zlomovým datem. Společně se sestrou Annou a bratrem Antonínem založil vlastní továrnu na výrobu a opravu obuvi. Po předčasné smrti bratra Antonína v roce 1908 se Tomáš stal majoritním vlastníkem firmy, kterou dovedl k prosperitě. Po zkušenostech v zahraničí začal Baťa zavádět moderní metody řízení a organizace práce: pásovou výrobu, samostatně účtující jednotky, pobídkový systém, podíl na zisku a mohutnou reklamu. Díky tomu udělal z firmy  během 30. let největšího světového exportéra obuvi s pobočkami v 60 zemích světa

Dobová reklama v chorvatském tisku

V této době se Baťa začal naplno věnovat svým zaměstnancům: vybudoval pro ně nový Zlín. Stavěl obytné domy, školy, kulturní zařízení, nemocnice, kina a filmová studia, čímž dal vzniknout jednomu z prvních českých měst funkcionalistické architektury. Byl u zrodu hnutí Mladých mužů a žen, které poskytlo mladým lidem možnost studovat a pracovat. V roce 1923 neodolal nabídce zlínské radnice a stal se starostou města, jímž zůstal až do své smrti. bchod firmy Baťa

Při své cestě do Švýcarska dne 12. července 1932, kam chtěl letět v osobním letadle při příležitosti otevření nové pobočky, startoval z firemního letiště v Otrokovicích. Hustá mlha neposkytla pilotovi podmínky potřebné k přežití. Ještě na svém pozemku, téměř ihned po startu, letadlo havarovalo. Pilot i Tomáš Baťa na místě zemřeli.

Ač Zlín přišel velmi náhle o svého nejúspěšnějšího rodáka, značka BATA přežila a dodnes zdobí nohy mnoha spokojených zákazníků.


user-avatar

Blondie

3. 04. 2016 | 09:00

Zavří­t reklamu