válkaČeskoslovenskoobjevy

Před 140 lety se narodil Tomáš Baťa – švec, který dobyl svět

Před 140 lety se narodil Tomáš Baťa – švec, který dobyl svět
Zdroj: archiv
+ 2 fotky+ 3 fotky

Jedním z nejslavnějších českých podnikatelů byl Tomáš Baťa. Z Československa učinil obuvnickou velmoc a Zlín přetvořil do podoby supermoderního průmyslového města. Od jeho narození uplyne 3. dubna 140 let.

blondie 3. dubna 2016

Tomáš Baťa st. se narodil 3. dubna 1876 ve Zlíně do obuvnické rodiny jako šesté z dvanácti dětí. Matka mu zemřela, když mu bylo osm. Rod Baťů se po staletí zabýval ševcovstvím. První zmínka o ševci jménem Lukáš Baťa (Batiu, Batiku, Batu) pochází z roku 1667. Tomáš Baťa se tak obuvnickému řemeslu vyučil u otce – ševcem byl i jeho děd Antonín a praděd Šimon.

Tomáš Baťa se o řemeslo začínal zajímat již od útlého věku. Ve 14 letech odešel z domova. Proti vůli svého otce odjel do Prostějova, kde pracoval u firmy Fäber, vyrábějící ševcovské stroje. Tam se velmi zajímal o stroje ulehčující a zrychlující práci ševců. Brzy však dostal výpověď, protože se příliš vyptával a jeho zaměstnavatelé se obávali konkurence. Vrátil se tedy do otcovy dílny, ale po vzájemné neshodě odešel pěšky, bez peněžních prostředků, do Vídně za svou sestrou Annou. Ta mu finančně vypomohla a mladý Tomáš začal ve Vídni podnikat na vlastní pěst. Jeho horlivost po zisku byla ovšem záhy ukončena neznalostí tamějšího trhu. Navíc neměl úřední povolení vykonávat řemeslo. Proto se v doprovodu svého otce vrátil zpět do Uherského Hradiště a v otcově dílně nastoupil jako obchodní cestující.

Tomáš Baťa (uprostřed) založil společně se sestrou Annou a bratrem Antonínem vlastní továrnu na výrobu obuvi.

Tomáš Baťa (uprostřed) založil společně se sestrou Annou a bratrem Antonínem vlastní továrnu na výrobu obuvi.

24. srpna 1894 se pro Baťu stává zlomovým datem. Společně se sestrou Annou a bratrem Antonínem založil vlastní továrnu na výrobu a opravu obuvi. Po předčasné smrti bratra Antonína v roce 1908 se Tomáš stal majoritním vlastníkem firmy, kterou dovedl k prosperitě. Po zkušenostech v zahraničí začal Baťa zavádět moderní metody řízení a organizace práce: pásovou výrobu, samostatně účtující jednotky, pobídkový systém, podíl na zisku a mohutnou reklamu. Díky tomu udělal z firmy během 30. let největšího světového exportéra obuvi s pobočkami v 60 zemích světa.

Dobová reklama v chorvatském tisku

Dobová reklama v chorvatském tisku

V této době se Baťa začal naplno věnovat svým zaměstnancům: vybudoval pro ně nový Zlín. Stavěl obytné domy, školy, kulturní zařízení, nemocnice, kina a filmová studia, čímž dal vzniknout jednomu z prvních českých měst funkcionalistické architektury. Byl u zrodu hnutí Mladých mužů a žen, které poskytlo mladým lidem možnost studovat a pracovat. V roce 1923 neodolal nabídce zlínské radnice a stal se starostou města, jímž zůstal až do své smrti.

bchod firmy Baťa

bchod firmy Baťa

Při své cestě do Švýcarska dne 12. července 1932, kam chtěl letět v osobním letadle při příležitosti otevření nové pobočky, startoval z firemního letiště v Otrokovicích. Hustá mlha neposkytla pilotovi podmínky potřebné k přežití. Ještě na svém pozemku, téměř ihned po startu, letadlo havarovalo. Pilot i Tomáš Baťa na místě zemřeli.

Ač Zlín přišel velmi náhle o svého nejúspěšnějšího rodáka, značka BATA přežila a dodnes zdobí nohy mnoha spokojených zákazníků.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu