válkaČeskoslovenskoobjevy

Před 100 lety šla ke dnu rakousko-uherská bitevní loď SMS Szent István. Její potopení natočili filmaři

Za první světové války rakousko-uherské loďstvo nepatřilo zdaleka k nejsilnějším. Mělo jen čtyři velké a moderní bitevní lodě, takzvané dreadnoughty. Jedním z nich byla loď SMS Szent István, která na rozdíl od ostatních byla postavena nekvalitně, až lajdácky. A také skončila neslavně.

Tomáš Chalupa 8. června 2018

SMS Szent Istvan byla impozantní loď, jejíž hlavní výzbroj pocházela z plzeňské Škodovky, která vyrobila čtyři hlavní dělové věže i s kanóny ráže 305 mm a dodala i zbytek dělostřelecké výzbroje. Jenže loď byla stavěna ve spěchu, bylo na ní mnoho nedodělků a na rozdíl od dalších třech dreadnoughtů byla krajně nespolehlivá.

To se jí nakonec stalo osudným. V posledním roce války se ministrem námořnictva stal maďarský viceadmirál Miklós Horthy. Ten chtěl ukázat, že hýří aktivitou, a chtěl své čtyři nejlepší lodě ihned poslat do akce. Lodě měly napadnout spojenecká plavidla, která blokovala Otrantskou úžinu. Byl to smělý a riskantní plán. Na vodu tak vypluly lodě SMS Viribus Unitis, SMS Prinz Eugen, SMS Tegetthoff a právě SMS Szent István. Cílem bylo plout rychle a nepozorovaně na místo určení. Problém byl, že Szent István měl poruchu na turbínách a nedokázal plout stanovenou rychlostí. Celý svaz tak kvůli němu musel plout pomaleji. Turbíny se sice podařilo po čase opravit, ale když loď plula rychle, velmi u toho kouřila. Hustý kouř valící se z komína spatřily na obzoru hlídkující italské MAS-15 a MAS-21, pod velením korvetního kapitána Luigiho Rizza.

Szent István při spuštění na vodu, Rijeka 1914

Szent István při spuštění na vodu, Rijeka 1914

Rizzo neváhal a nařídil svým dvěma plavidlům vyrazit k nepřátelskému svazu a napadnout bitevní lodi torpédy. Dvě mířila na Tegetthoff, dvě na Szent Istvan. První dvojice torpéd selhala a předčasně se ponořila. Druhá ovšem zasáhla pravobok Szent Istvánu. Torpédové čluny se pak bez poškození stáhly a vrátily do Ancony. Rizzo dosáhl velkého úspěchu.

Torpéda napáchala obrovskou škodu, uhasila téměř všechny kotle v kotelně, celé plavidlo se naklonilo o deset stupňů a bezprostředně mu hrozilo potopení. Právě z těchto okamžiků pocházejí záběry, které pořídili na sousedním Tegetthoffu. Záchranné práce byly chaotické, projevily se také konstrukční nedostatky, když nebylo možné uzavřít některé vodotěsné přepážky. Loď se sotva vlekla a brzy přišla o poslední kotle a tím i o jakoukoliv možnost manévrovat.

Naklánějící se Szent István

Naklánějící se Szent István

Muži byli na palubě shromážděni pro případ evakuace. Tegetthoff se ještě pokusil bezvládnou loď odvléct do přístavu Pula, ale těchto pokusů bylo zanecháno, když se Szent István začal potápět. Loď se otočila kýlem vzhůru a v šest hodin ráno se potopila, přičemž zahynulo 89 členů posádky a 29 dalších bylo zraněno. Mezi oběťmi byli i námořníci z Čech – tak například Robert Maxon, jediný důstojník, který při potopení lodi zahynul, pocházel z Pardubic. Admirál Horthy po ztrátě jednoho ze tří cenných dreadnoughtů celý útok na úžinu zrušil a rakousko-uherská flotila se vrátila do přístavů, aby zde nečinně zůstala až do konce války.

Italská pohlednice přibližně z roku 1920 zachycující SMS Szent István krátce před potopením.

Italská pohlednice přibližně z roku 1920 zachycující SMS Szent István krátce před potopením.

Okolnosti celé tragédie vyšetřovala zvláštní komise, vedená kontradmirálem Alfrédem Cicolim. Dospěla k závěru, že nepochybil nikdo, kromě členů posádky, kteří ještě před vydáním rozkazu opustili potápějící se loď. Jedním z těchto námořníků byl Ludvík Přibyl z Pardubic, který byl za opuštění lodi postaven před vojenský soud a před rozsudkem ho zachránil jen včasný konec války. Ludvík Přibyl zemřel v roce 1976 jako poslední z českých námořníků, kteří zkázu lodi přežili.

Další články

Zavří­t reklamu