válkaČeskoslovenskoobjevy

Největší vodohospodářská katastrofa v Čechách – minutu po minutě

Největší vodohospodářská katastrofa v Čechách – minutu po minutě
Zdroj: jablonec.com
+ 7 fotek+ 8 fotek

Byl válečný rok 1916, pondělí 18. září. V ten den se protrhla hráz přehrady Desná v Jizerských horách. Během několika minut zahynulo v běsnícím živlu přes šedesát lidí a vznikly obrovské škody na majetku. Vodní dílo nebylo nikdy obnoveno a jeho trosky jsou dodnes mlčenlivým svědkem této tragédie. Pojďme si připomenout dramatické momenty této události minutu po minutě, jak šly za sebou.

Yvonne Pokorná 18. září 2017

15.00 – Hrázný sedí na hrázi u šoupátkové věže a nic zvláštního nepozoruje. V nádrži je právě 260 000 m3 vody (max. objem nádrže je 400 000 m3).

15.30 – Kolemjdoucí dřevaři upozorňují hrázného na asi dvoucentimetrový pramínek vody, který prýští z tělesa hráze.

15.35 – Hrázný ihned volá do kanceláře vodního družstva. Správce stavby ing. Gebauer nařizuje otevřít naplno oba uzávěry a vydává se k přehradě.

Přehrada před protržením.

Přehrada před protržením.

15.45 – Hrázný jde spolu s dělníky do šoupátkové komory otevřít provozní uzávěr.

15.55 – Voda tryská z hráze již tak silně, že dělníci musejí utéct a zanechávají uzávěr pouze ze tří čtvrtin otevřený.

16.00 – Na obecní poštovní úřad přichází zpráva, že se mají majitelé jezů a náhonů upozornit, že korytem teď poteče více vody.

16.15 – Propadává se dlažba na návodní straně hráze.

16.20 – Do obce pod přehradou dorazí hlášení: „Alarmujte hasiče, hráz se protrhla!“.

Protržená přehrada krátce po katastrofě.

Protržená přehrada krátce po katastrofě.

16.40 – Dlažba se propadla až ke dnu, hráz se protrhla a z přehrady se otvorem o šířce 18 metrů naplno valí voda.

16.45 – Z lesa se ozývá temné dunění a hrozivý praskot. Vrcholky stromů se chvějí a vznáší se nad nimi oblaka prachu.

16.47 – První objektem, na který masa vody naráží, je panská pila s hájovnou, u které jsou obrovské zásoby zpracovaného dřeva.

16.50 – Voda objekt smetla tak dokonale, že není poznat, kde budovy stály.

16.52 – První obětí tragédie je dvanáctiletá dcera majitele pily, Marie Pelzeltová, která jako jediná z rodiny zůstala ten den doma.

16.55 – Korytem říčky se teď valí balvany, kmeny stromů i dřevo z pily. Tato vlna se jako hrozné beranidlo žene s ohlušujícím rachotem a ničí vše, co jí stojí v cestě.

Desná po katastrofě

Desná po katastrofě

17.00 – Lidé prchají na okolní stráně a zcela ohromeni sledují tuto apokalypsu, která mění v trosky jejich dlouholetou práci. Někteří se na poslední chvíli snaží zachránit své blízké či majetek a mnozí za to zaplatí životem. Domy a továrničky se pod nárazem přívalové vlny bortí i s lidmi, nebo jsou podemlety běsnícím proudem.

17.30 – Přehrada je prázdná. Železniční mosty zachycují část pevného obsahu a v Tanvaldu voda „jen“ zaplavuje sklepy, odnáší kůlny a ničí vybavení továren. Až do Železného Brodu voda zaplavuje přilehlé pozemky. V Mladé Boleslavi stoupá Jizera jen o 20cm. Během půlhodiny je dílo zkázy dokonáno!

Zničená brusírna skla firmy Emanuel Simm.

Zničená brusírna skla firmy Emanuel Simm.

19.00 – Trosky budov, nánosy písku a kamení, oběti, to vše teď lemuje kdysi poklidné koryto říčky. Všude pobíhají zmatení lidé a zoufale se vyptávají na osud svých blízkých a známých.

21.00 – Mezi troskami se jako přízraky pohybují světélka, jak lidé hledají své bližní.

Trosky vodního díla dnes

Trosky vodního díla dnes

Rozsah neštěstí je v rámci Rakouska-Uherska nevídaný. 95 rodin s 380 příslušníky se ocitlo bez přístřeší, 1020 osob bez možnosti zaměstnání, 370 občanů ztratilo veškerý majetek. 29 obytných domů a 11 brusíren skla zmizelo ve vlnách a 62 domů a závodů bylo vážně poškozených. Na druhý den bylo 59 osob nezvěstných. Celkově si katastrofa vyžádala 67 lidských životů, z toho devatenáct dětí. Škody byly odhadnuty na několik milionů korun. Jakmile se o protržení přehrady dozvěděl c.k. dvorní rada Ing. Karel Podhajský, jenž na stavbě přehrady vykonával státní dozor, spáchal sebevraždu zastřelením.

Pomník na památku obětí této tragédie

Pomník na památku obětí této tragédie

Soudní proces vedený kvůli protržení přehrady trval 17 let a skončil osvobozením obžalovaných s odůvodněním, že za příčinou katastrofy stála geologická porucha nacházející se v takové hloubce, kde již tehdy nebylo vyžadováno provádění zkušebních sond.

Další články

Zavří­t reklamu