válkaČeskoslovenskoobjevy

Pražské slunce: proslulá barokní monstrace je osázena 6222 diamanty ze svatebních šatů hraběnky Kolowratové

Pražské slunce: proslulá barokní monstrace je osázena 6222 diamanty ze svatebních šatů hraběnky Kolowratové
Zdroj: do-muzea.cz
+ 4 fotky+ 5 fotek

Nejcennějším předmětem ve sbírce loretánského pokladu je takzvaná diamantová monstrance sluncového typu z roku 1699. Při zhotovení tohoto unikátního zlatnického díla bylo použito 6222 diamantů ze svatebních šatů Ludmily Evy Františky hraběnky Kolowratové, která je ve své závěti darovala řádu kapucínů spravujících pražskou Loretu.

Václav Pokorný 3. července 2019

Dne 25. ledna roku 1667 se v Praze konala slavná šlechtická svatba. Šlechtičtí manželé již nebyli zrovna nejmladší a měli už hodně za sebou. Ženich Vilém Albrecht Krakovský z Kolowrat měl 67 let a byl to jeho pátý sňatek. Nevěsta Ludmila Eva Františka, rozená Hiserlová, z Chodova byla 50letá vdova a pro ni to byl „teprve“ sňatek číslo tři. Všichni svatebčané však s úžasem hleděli na svatební šaty nevěsty, něco takového ještě neviděli. Honosný šat byl totiž zdoben 6500 diamanty; šlo o dar od bohatého ženicha.

Hraběnka Kolowratová, která byla štědrou mecenáškou církevních staveb, se dožila 79 let. Na sklonku svého pozemského života přikázala, aby diamanty ze svatebních šatů, stejně jako zlato a stříbro, byly věnovány řeholníkům menších bratrů kapucínů, kteří spravovali pražskou Loretu. Z diamantů měli nechat zhotovit velkolepou monstranci, ozdobnou schránku pro vystavování a uctívání hostie.

Diamantovou monstranci ze silně pozlaceného stříbra zhotovili podle návrhu vídeňského architekta Jana Bernarda Fischera z Erlachu vídeňští zlatníci Mathias Stegner a Johann Khünischbauer v letech 1696–1699. Základem monstrance je skalisko, na němž stojí Panna Maria zachycená v dynamickém, vzrušeném pohybu, s paprsky koruny nad hlavou.

Monstrance je vysoká 89,5 cm a 70–72 cm široká. Váží 12 kilogramů, je posázena 6222 diamanty a má 54 zlatých paprsků.

Hotové dílo bylo tak cenné, že je při jeho převozu z Vídně do Prahy musela doprovázet ozbrojená eskorta vojáků.

Pozorného čtenáře jistě napadne otázka, kam se podělo těch zbývajících 278 diamantů ze svatebních šatů hraběnky? Těmito drahými kameny byla zaplacena práce architekta a mistrů zlatníků.

Další články

Zavří­t reklamu