válkaČeskoslovenskoobjevy

Pražské podzemní kolektory – unikátní stavba, jaká nemá ve světě obdoby

Pražské podzemní kolektory – unikátní stavba, jaká nemá ve světě obdoby
Zdroj: wikipedia commons
+ 5 fotek+ 6 fotek

Pod povrchem hlavního města Prahy se nachází labyrint chodeb a tunelů inženýrských sítí, takzvaných kolektorů. S délkou přes devadesát kilometrů jsou nejdelší na světě a podle odborníků jsou nejen v českém, ale i v mezinárodním měřítku světovým technickým unikátem.

Václav Pokorný 20. ledna 2020

Pro plynulý chod velkoměst se dnes budují podzemní liniové stavby, zvané kolektory, které slouží k ukládání inženýrských sítí. Jsou v nich soustředěny vodovody, teplovody, plynovody, kanalizace, energetické kabely, telefonní kabeláž a optické kabely. Výjimečnost této sítě tkví v její neviditelnosti a jednoduché přístupnosti a funkčnosti, která přináší řadu výhod nejen pro provozovatele sítí, ale také pro obyvatele měst. Ty pražské se řadí ke světové špičce a týmy evropských expertů se na ně jezdí dívat jako na vzor, z nějž čerpají zkušenosti pro stavbu kolektorů v dalších evropských městech.

S budováním kolektorů v Praze se začalo již v roce 1969. Jsou vedeny v hloubce od jedenácti do dvaačtyřiceti metrů pod povrchem. V současné době je jejich délka přes 90 kilometrů, což je světový primát.

Pražské kolektory mají zabezpečení na velmi vysoké technické úrovni, patřící ke světové špičce. Celý systém je nepřetržitě hlídán více než 16 tisíci čidly, která snímají stav čerpadel, ventilátorů, otevírání dveří, zapnutí světel v kolektorech, aktuální teplotu, koncentraci plynů a další důležité faktory. Provoz je monitorován dispečery, kteří prakticky okamžitě vědí o všem, co se v kolektorech děje. Místo a příčiny poruchy jsou díky tomu zjištěny v rekordním čase. V případě potřeby instalace nového vedení nebo opravy vzniklé závadou tak kolektory umožňují rychlý přístup k místům kde k poškození došlo. Nemusí se rozkopávat pražské chodníky a silnice. Opravy se tak obejdou bez hluku a prachu, který má negativní dopad na obyvatele města.

Odborníci se také shodují, že se díky kolektorům ulevilo historicky chráněným místům. V historickém centru Prahy vede na 18 kilometrů podzemních tunelů. Vybudování kolektorů v historicky cenných místech oceňují i památkáři, pro které jsou kolektory zárukou, že se do archeologického terénu nezasáhne více než jednou. Nejsou tak narušovány a ohroženy terény, které obsahují historicky cenné nálezy.

Od roku 2007 provozovatel kolektorů zpřístupnil veřejnosti kolektorové sítě Centrum, která vede pod centrem Prahy. Návštěvníkům tak umožnil nahlédnout do labyrintu technických chodeb, jakými se nemůže pochlubit žádné město na světě.

 

Další články

Zavří­t reklamu