válkaČeskoslovenskoobjevy

Prázdniny navrhoval už Komenský, zavedla je ale až Marie Terezie, trvaly jen 21 dní

Prázdniny navrhoval už Komenský, zavedla je ale až Marie Terezie, trvaly jen 21 dní
Zdroj: Z archivu Marie Fauové/taborsky.denik.cz

Již na počátku 16. století údajně doporučoval Jan Ámos Komenský zavedení školních prázdnin. Jeho přání se studentům splnilo až v roce 1774, kdy Marie Terezie vydala rozhodnutí, že si mohou odpočinout na 21 dní od studia.

Václav Pokorný 1. července 2018

Dnešní studenti si svá školní léta bez dva měsíce trvajících školních prázdnin již nedovedou vůbec představit. Berou je jako samozřejmost a málokdo z nich ví, že až do roku 1774 neměly tehdejší školy v českých zemích prázdniny žádné a také školní docházka nebyla ještě povinná. Je zřejmé, že nad poslední uvedenou skutečností srdce některých dnešních studentů zaplesá, ale právě v té době císařovna Marie Terezie dnes tak oblíbenou povinnou školní docházku zavedla. Součástí všeobecného školního řádu byly i třítýdenní prázdniny v období žní a také volné dny o církevních svátcích.

První úpravu pak přineslo v roce 1805 zřízení obecních škol, kde začátek ani konec školního roku se pevně nestanovil, ale délka prázdnin neměla překročit 5 týdnů. O třicet let později byly prázdniny na obecných školách ve větších městech sjednoceny s prázdninami na místních středních školách, a tím se prodloužily na 8 týdnů. První Československá republika pak zavedlo pravidlo, že školní rok na obecných, měšťanských a středních školách je zahájen 1. září a končí 31. srpna a letní prázdniny trvají od 29. 6. do 31. 8. Toto pravidlo platí až dodnes a učitel národů Jan Ámos Komenský by byl určitě spokojen s podobou dnešních školních prázdnin.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu