válkaČeskoslovenskoobjevy

Poušť Sahara se stále rozšiřuje, vědci neví proč

Poušť Sahara se stále rozšiřuje, vědci neví proč
Zdroj: messagetoeagle.com

Za posledních sto let se největší poušť světa Sahara zvětšila o 10 procent. A toto rozšiřování stále pokračuje, takže je otázka, jestli poušť časem nepohltí celý kontinent.

Tomáš Chalupa 18. dubna 2018

O devastujícím vlivu globálního oteplování na africké zemědělství se ví už dlouho. Ale vědci varují, že se díky němu stále rozšiřuje také poušť Sahara. Ta je největší pouští na světě a dosahuje velikosti Spojených států amerických. Její hranice nejsou přesně dány, protože jako u všech pouští procházejí sezónními změnami.

Vědci analyzovali data o ročních srážkách od roku 1920 do roku 2013. Z výzkumu vyplynulo, že ročně naprší na Sahaře jen 100 mm srážek. Nejvíce se poušť rozšiřuje na jaře, kdy se její plocha může zvětšit až o 16 procent. Jde o velmi výrazné rozšiřování, které není kompenzováno stejným úbytkem plochy v jiných obdobích, takže se poušť v globálním měřítku stále rozšiřuje a zvětšuje svou plochu.

Otázkou je, jaké jsou vlastně příčiny tohoto procesu. Jak už jsme řekli, tím hlavním viníkem se zdá být globální oteplování. Roli hrají také ony zmíněné přirozené sezónní cykly. Význam v rozšiřování pouští má i tzv. Hadleyova buňka, což je atmosférická cirkulace v oblasti mezi rovníkem a 30° severní a jižní šířky. Zde působí pravidelné větry směřující vždy k rovníku a díky zemské rotaci k západu. Cirkulace vzniká tak, že teplý a vlhký vzduch od rovníku vystupuje k horní hranici troposféry a pohybuje se směrem k pólům. Tato Hadleyova buňka způsobuje, že se subtropické pouště rozšiřují směrem na sever. Ale Sahara se naopak rozšiřuje k jihu, takže za její expanzí musí stát jiný mechanismus.

Sahara sousedí s oblastí sahelu, což je přechodné pásmo mezi pouští a úrodnou zelenou částí kontinentu. Tam, kde sahel ustupuje, okamžitě přichází poušť. Tím se celý ekosystém narušuje, což je dobře vidět třeba na Čadském jezeru. To je jakýmsi lakmusovým papírkem všech těchto změn a v současnosti tato vodní plocha vysychá. Vědci tak přiznávají, že přesný mechanismus procesů, které způsobují rozšiřování Sahary zatím neznají. Každopádně se Sahara bude dále rozšiřovat, což bude mít negativní důsledky pro obyvatele i ekosystémy.

Další články

Zavří­t reklamu