válkaČeskoslovenskoobjevy

Potvrzeno: Ženy jsou štědřejší a obětavější než muži, tedy pokud není jejich mozek narušen

Potvrzeno: Ženy jsou štědřejší a obětavější než muži, tedy pokud není jejich mozek narušen
Zdroj: today.com

Už dřívější výzkumy potvrdily, že ženy jsou více než muži ochotni pomáhat druhým a přispívat na charitu, jenom se nevědělo, proč tomu tak je a jak to souvisí s mozkem. Vysvětlit se to nedávno pokusili neurovědci z Curyšské univerzity, kteří si posvítili na určité oblasti v mozku, které se aktivují, když se rozhodujeme, zda se s druhými dělit či ne. Ukázalo se, že prosociální chování v ženských mozcích spouští mnohem silnější signál pro odměnu.

Yvonne Pokorná 11. ledna 2018

V sérii testů si měli dobrovolníci z řad mužů i žen představit sto lidí – od těch nejbližších až po náhodné, neznámé chodce na ulici. Poté se měli rozhodovat, s kým a do jaké míry se rozdělí o peníze, případně zda si je ponechají pro sebe.

V jednom experimentu byl účastníkům podán lék zvaný Amisulprid, jenž blokuje působení dopaminu v mozku. Tento neurotransmiter hraje zásadní roli v systému odměňování v našem mozku. Přímo uprostřed mozku se totiž nachází oblast zvaná striatum, která se prostřednictvím dopaminu aktivuje při rozhodování, zda druhým pomoci či ne. V experimentu, kdy nebyl použit inhibitor, se striatum mnohem silněji aktivovalo v ženských mozcích. Jinými slovy, systém odměňování reagoval u žen mnohem citlivěji, když se s druhými dělily, zatímco u mužů tomu bylo naopak. Po podání látky Amisulprid se reakce k překvapení vědců obrátila. Ženy už nebyly tak nadšené rozdávat ze svého, zatímco muži projevovali více štědrosti.

Oblasti mozku, v nichž figuruje dopamin (modře) − čelní kůra, striatum, nucleus accumbens, substantia nigra, VTA (ventrální tegmentum) a hipokampus.

Oblasti mozku, v nichž figuruje dopamin (modře) − čelní kůra, striatum, nucleus accumbens, substantia nigra, VTA (ventrální tegmentum) a hipokampus.

Vědcům však není jasné, zda tyto genderové rozdíly v systému odměňování v mozku jsou vrozené, anebo zda jsou výsledkem společenských tlaků. “Víme, že od dívek a žen se očekává, že se budou chovat jinak než hoši a muži. Už od dětství jsou vychovávány k tomu, aby byly laskavější, ušlechtilejší a obětavější, protože se to považuje za ženské ctnosti,” upozorňuje britská vědkyně Angela Saini. “Nemělo by nás proto překvapovat, že výzkum jako tento dokládá, že u žen se na tento druh chování mnohem výrazněji spouští signál pro odměnu,“ dodala.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu