Geofyzik Joe Kirschvink byl prvním

Geofyzik Joe Kirschvink byl prvním "pokusným králíkem" ve svém experimentu. | zdroj: sciencemag.org


Potvrzeno: Lidé mají šestý smysl

TÉMATA: věda | výzkum | mozek | schopnosti | magnetické pole

user-avatar

Yvonne K.

4. 08. 2016 | 12:30

O tom, že člověk využívá více než pět základních lidských smyslů – zrak, čich, sluch, hmat a chuť – se spekuluje již dlouhá léta. Geofyzik Joe Kirschvink z Kalifornského institutu technologie nyní tvrdí, že pro šestý lidský smysl našel přesvědčivý důkaz. Jde o schopnost podvědomě detekovat zemské magnetické pole.

Tato tajemná schopnost již byla potvrzena u ptáků, hmyzu i některých druhů savců. Těm všem slouží k orientaci ve světě nebo migraci. Koneckonců Země je jako obrovský magnet, skládající se ze severního a jižního pólu, a magnetické siločáry jsou všude kolem nás. Jejich rozložení i narušení může být detekováno právě šestým smyslem. To, že něčeho takového je schopen i náš lidský mozek, se rozhodl Joe Kirschvink dokázat. A povedlo se mu to. “Lidé mají funkční magnetoreceptory,” řekl pro časopis Science. Také ptáci se orientují podle magnetického pole, ale zatím se neví jak.

Pro svůj experiment Kirschvink najal 24 dobrovolníků, které uzavřel do Faradayovy klece, kde byly vystaveny pouze vlivu rotujícího magnetického pole, napodobujícího to zemské. Připojením na EEG monitory pak sledoval změny v jejich mozku. Takto zjistil, že když magnetické pole rotuje proti směru hodinových ručiček, dochází u testujících k poklesu jejich alfa vln. Nervová odezva navíc následovala se zpožděním jen pár stovek milisekund, což podle Kirschvinka svědčí o o aktivní reakci mozku. Podobná reakce byla zaznamenána, když se magnetické pole stočilo do podlahy, ale nikoli když rotovalo směrem nahoru nebo ve směru hodinových ručiček. To zřejmě odráží polaritu našeho vnitřního magnetického kompasu, naznačuje Kirschvink. Znázornění magnetického pole Země. (N) - severní pól, (S) - jižní pól

Jak ale lidé dokáží magnetické pole detekovat, když jej nevidí svýma očima? Existují dvě základní hypotézy snažící se proces magnetorecepce objasnit. Podle jedné by zemské pole mohlo spouštět kvantum reakcí v proteinech zvaných kryptochromy.Tyto proteiny byly objeveny v sítnicích ptáků, psů a dokonce i lidí, ale zatím není jasné, jak předávají informaci nazpět do mozku. Druhá teorie tvrdí, že v těle existují receptorové buňky, které obsahují velmi drobné “ručičky kompasu”, skládající se z magnetického kovového minerálu nazývaného magnetit. Tyto buňky se orientují podle zemského magnetického pole. Magnetit byl nalezen jak v buňkách ptačích zobáků, tak nozdrách pstruhů, ale stále chybí dostatečný důkaz pro komplexní objasnění jeho funkce. 

Kirschvink se přiklání k druhému táboru vědců, ale jeho ambicí nebylo zjistit, jak tento proces probíhá, jako spíše ukázat, že k němu dochází i u lidí. V tomto směru ale čeká badatele ještě pořádný kus práce. Bude potřeba experimenty několikrát zopakovat a nechat je ověřit i jinými vědci. Nicméně již nyní je zřejmé, že lidé v průběhu své evoluce přestali svůj šestý smysl používat, byť v nich stále dřímá. “Magnetorecepce je možná jejich prvopočátečním smyslem,” míní Kirschvink.

 

user-avatar

Yvonne K.

4. 08. 2016 | 12:30

Zavří­t reklamu