válkaČeskoslovenskoobjevy

Potěšte se krásou starých kalendářů, tyhle byste jen tak nevyhodili do koše

+ 34 fotek+ 35 fotek

Kalendář jako nepostradatelný předmět každodenního použití doznal za léta své existence ve výtvarně grafickém ztvárnění řadu změn. Až do Guttenbergova vynálezu knihtisku v roce 1444 se používaly pouze ručně psané kalendáře. Výtvarná stránka zprvu nehrála dominantní roli, ale se stále novými možnostmi tisku rostly estetické nároky na kalendář. Ten se postupně stával vyhledávaným objektem výtvarného zpracování pro řadu umělců.

Yvonne Pokorná 2. ledna 2018

Za zlatý věk tištěných kalendářů lze považovat 19. století, kdy vycházelo nejen nepřeberné množství titulů, ale také kalendáře úzce specializované a velice rozsáhlé. Vedle bible byl kalendář často jediným kulturním pramenem, se kterým se nejprostší venkovský i městský lid setkával. Seznamovaly je s nejnovějšími poznatky vědy, s kulturním děním, přinášely články o dějinách, polemiky proti náboženskému tmářství, příspěvky o rozvoji hospodářství a podobně. V některých kalendářích si mohl čtenář přečíst povídky a črty našich předních spisovatelů a potěšit se ilustracemi známých malířů. Povídky z kalendářů byly předčítány za dlouhých zimních večerů a sousedé si své kalendáře vzájemně půjčovali.

Dnes se mnohdy divíme, kdo všechno v předminulém století vydával svůj kalendář. Byli to kramáři, státní úředníci, pošťáci, hasiči, průmyslníci, studenti, učitelé, lékaři, kováři. Vycházel kalendář spořitelní, rolnický, železničářský, paní a dívek a množství dalších. Dnešní kalendáře jsou ponejvíce praktickými pomůckami, nebo vhodnou dekorací a po skončení roku je většinou vyhodíme. Je proto vhodné podívat se trochu zpět, do časů, kdy kalendáře měly mnohem větší význam.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu