válkaČeskoslovenskoobjevy

Potápěči vytáhli z vody sochu faraona, v moři čekají další objevy

Potápěči vytáhli z vody sochu faraona, v moři čekají další objevy
Zdroj: wonderfulengineering.com

Francouzský mořský archeolog Frak Goddio objevil při svém potápění u egyptského pobřeží ztracené město Heraklion. O tomto důležitém egyptském přístavu psal ve svých spisech dějepisec Herodotus, ale až Goddiovi se podařilo jej objevit. A najednou čelil nové výzvě - vytáhnout z vody masivní mnohatunové sochy a kvádry.

Tomáš Chalupa 4. ledna 2015
Na dně moře leží historické poklady nezměrné ceny.

Na dně moře leží historické poklady nezměrné ceny.

Celá operace stála miliony, ale nakonec se podařilo z moře vytáhnout početné monumenty a relikty z doby kolem 8. století před Kristem. Mezi největší patří impozantní socha faraona.

Ale jak je dostat z hlubin na povrch?

Ale jak je dostat z hlubin na povrch?

V 8. století po Kristu se epocha Heraklionu uzavřela, když padl za oběť hned několika přírodním katastrofám, zemětřesením a následným záplavám.

Chtělo to hodně práce a hodně peněz.

Chtělo to hodně práce a hodně peněz.

Pozůstatky tohoto města se opět objevily až v roce 2011, díky Goddiovi. Jde o jeden z největších podmořských objevů posledních desetiletí.

Potápěči tváří v tvář starověkým bohům

Potápěči tváří v tvář starověkým bohům

Pod mořem leží odhadem pohřbeno 64 lodí, které své tajemství doposud nevydaly.

Ale nakonec se podařilo monumentální sochy vytáhnout z vody.

Ale nakonec se podařilo monumentální sochy vytáhnout z vody.

Goddio se soustředil na obří monumenty a sochy, zejména na sochu faraona a egyptské bohyně.

Bohové po tísících let znovu spatřili světlo světa.

Bohové po tísících let znovu spatřili světlo světa.

Nálezy dosud vytažené z oblasti Heraklionu

Nálezy dosud vytažené z oblasti Heraklionu

Související články

Další články

Zavří­t reklamu