válkaČeskoslovenskoobjevy

Potápěči našli na dně moře biblickou armádu. Potvrzuje se Exodus a Starý zákon?

Potápěči našli na dně moře biblickou armádu. Potvrzuje se Exodus a Starý zákon?
Zdroj: disclose.tv

Skupina potápěčů nalezla na dně Suezského zálivu zbytky armády ze 14. století před Kristem. Tým původně pátral po vracích lodí a historických předmětech, ale narazil na něco mnohem důležitějšího. Může jít o potvrzení biblického exodu.

Tomáš Chalupa 3. října 2015

Na dně zálivu našli potápěči na 400 lidských koster. Zdaleka to není konečné číslo, podle vedoucího výpravy profesora Muhammeda Gadera jich na dně může ležet kolem 5 000. Jde o starověkou armádu, nejspíše egyptskou, pocházející někdy ze 14. století před Kristem. Bylo nalezeno množství zbraní, zbroje a dokonce dva válečné vozy. Je tak zcela zřejmé, že šlo o značně velkou armádu.

Zajímavé je, že všichni vojáci zemřeli na souši. Kolem nezůstaly žádné lodě ani zbytky jakýchkoliv plavidel. V dávných dobých zřejmě bylo celé území pouští. Ovšem podle polohy těl se zdá, jako by byly zasaženy silnou přílivovou vlnou od pobřeží. Ta je zřejmě jednoduše utopila. To by ovšem potvrdilo biblický příběh Exodu, kdy Židé uprchli z Egypta pod Mojžíšovým vedením přes poušť, pronásledování egyptskou armádou. Tu však zaplavilo moře, které na ni seslal Bůh.

Příběh vyprávěný ve 2. knize Mojžíšově ve Starém zákonu se až doposud jevil jako spíše symbolický než reálný. Ovšem objev velké armády utopené na suché zemi může zcela změnit pohled na toto biblické vyprávění. Ovšem než se tak definitivně stane, čeká profesora Gadera a jeho tým doslova ještě moře práce, než se jejich hypotéza potvrdí.

Kniha Exodus, označovaná někdy též jako 2. kniha Mojžíšova, líčí odchod Izraelitů z Egypta a začátek jejich putování pouští na cestě do zaslíbené země.

Kniha Exodus, označovaná někdy též jako 2. kniha Mojžíšova, líčí odchod Izraelitů z Egypta a začátek jejich putování pouští na cestě do zaslíbené země.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu