Strom Kalpavrikša se objevuje na mnoha místech Indie i v řadě pověstí a mýtů.

Strom Kalpavrikša se objevuje na mnoha místech Indie i v řadě pověstí a mýtů. | zdroj: messagetoeagle.com


Posvátný strom Kalpavrikša je v Indii uctíván od pradávných dob. Plní prý lidská přání

TÉMATA: stromy | indie | mýty

user-avatar

Yvonne K.

11. 12. 2016 | 09:00

Uctívání stromů patří ke starým indickým tradicím. Jedním z nejposvátnějších stromů v Indii je strom Kalpa, zvaný také Kalpavrikša. Indové věří, že má moc plnit lidská přání a že jeho větve plodily všechny druhy ovoce a květů, jaké si jen člověk mohl přát. Ten, kdo okusil jeho jablka, mohl získat věčný život.

Kalpavrikša je předmětem uctívání jak v buddhismu, tak v jainismu. Často je zmiňován v nejstarších literárních textech psaných sanskrtem a v hinduistických mýtech. V hinduismu je označován za strom života. Říká se, že listy tohoto stromu byly vytvořeny z bílého zirkonu, což je nejstarší minerál na Zemi, skládající se z tetragonální krystalické struktury.

Když védský bůh Indra přišel o své království, obrátil se na nejvyššího boha Višnu, aby mu pomohl je získat zpět. Višna mu poradil rozčeřit oceán, a získat tak pokrm bohů – ambrosii, která propůjčuje nesmrtelnost a s níž může obnovit své království. Indra tak učinil a během čeření se z oceánu vynořilo čtrnáct pokladů, mezi nimi i strom Kalpavrikša. V Indrově božské říši zvané Devaloka prý existuje pět takovýchto stromů – Mandana, Parijata, Santana, Kalpavrikša a Harichandana.

V různých indických státech se nachází několik stromů, které jsou s Kalpavrikšou spojovány. Prohlédněte si je v naší fotogalerii.

 

témata

user-avatar

Yvonne K.

11. 12. 2016 | 09:00

Zavří­t reklamu