válkaČeskoslovenskoobjevy

Pošta starých Inků: Zprávy po celé říši roznášeli ti nejrychlejší běžci

Pošta starých Inků: Zprávy po celé říši roznášeli ti nejrychlejší běžci
Zdroj: ancientpages.com

Inkové měli na rozesílání zpráv mezi jednotlivými městy speciální běžce, kterým se říkalo chasqui. Na rozdíl od dnešních pošťáků to byla velmi prestižní práce a rozhodně ne každý ji mohl vykonávat.

Tomáš Chalupa 31. května 2018

Aby člověk mohl být chasqui, musel dokonce absolvovat určitý druh studia. Pro Inckou říši byli tito běžci naprosto zásadním prvkem, protože bez nich by komunikace mezi částmi země nebyla možná a říše by se rozpadla. Tak jako Římané dbali na to, aby měli dobré cesty, které propojovaly celou Římskou říši, tak se Inkové starali o to, aby chasqui byli trénovaní a vzdělaní.

Většinu zpráv si chasqui museli zapamatovat a sdělovali ji ústně. Menší část byla předávána v podobě složitého uzlového písma zvaného kipu. Už proto museli být chasqui vzdělaní, museli umět písmo kipu, mít orientační smysl a vyznat se v zeměpise.

Cesty měli Inkové také vynikající, tedy na svou dobu, a každý běžec po ní uběhl vždy několik kilometrů, než se zastavil u odpočívací stanice. Ty byly postaveny u cest v pravidelných intervalech právě pro potřeby chasqui. V každé stanici čekal nový čerstvý běžec, který zprávu převzal a běžel s ní do další stanice. Z toho je dobře patrné, že rychlost předávání zpráv byla skutečně vysoká. Běžci neběželi stylem vytrvalostních běžců, ale spíše spritnerů, protože vzdálenosti mezi stanicemi byly velmi malé. Zato běžců bylo potřeba v takovém systému mnoho.

Když běžec vybíhal ze své stanice, zadul na velký roh z mušle, čímž dal najevo dalšímu běžci v další stanici, že se má připravit. Tím bylo dosaženo naprosté plynulosti v předávání zpráv. Znění zprávy se předávalo také za běhu, takže zpráva se vlastně ani na vteřinu nezastavila.

Běžci sloužili vždy patnáct dní v měsíci a patnáct dní odpočívali. Neběželi nikdy ozbrojení a neměli s sebou žádné stráže. Běželi vždy sami. Pokud běžec zkomolil nebo dokonce zapomněl znění zprávy, byl krutě potrestán, a výjimkou nebyl ani trest smrti. I z dnešního pohledu jde o impozantní komunikační systém, který byl maximálně efektivní a v rámci dané doby a jejích možností neobyčejně rychlý.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu