| zdroj: YouTube


Poslední sovětská pětiletka v obrazech: Takhle se žilo v Rusku a na Ukrajině na sklonku socialismu

TÉMATA: sovětský svaz | perestrojka | rusko | ukrajina | socialismus

user-avatar

Yvonne K.

10. 10. 2016 | 11:30

Poslední, 12. pětiletka odstartovala v Sovětském svazu v roce 1985 pod sloganem uskorenije, tedy zrychlení ekonomického vývoje, ale skončila v roce 1990 hlubokou krizí a následným rozpadem Sovětského svazu. Nepomohl ani ambiciozní program tzv. perestrojky a demokratizace, kterým se pokusil generální tajemník KSSS Michail Gorbačov překonat ekonomickou stagnaci a zachránit celý socialistický systém. Pád komunismu byl nezadržitelný. Sovětský svaz se ve zbrojních závodech se Spojenými státy hospodářsky zcela vyčerpal, a to se spolu s nedostatky centrálního plánování projevilo poklesem produktivity, technologickou zaostalostí a problémy v zásobování. Ke kolapsu docházelo i v zemědělství, takže bylo nutné dovážet z USA a Kanady obilniny, přestože SSSR patřil k největším zemědělským producentům. Z ekonomických plánů přestavby se tak nepovedlo nic a sovětští lidé přejmenovali perestrojku na katastrojku. Její nezdar v konečném důsledku vedl k pádu všech komunistických režimů v Evropě a k ukončení studené války. Atmosféru a život lidí v tehdejším Rusku odrážejí dobové fotografie, v nichž se zračí jistá únava a šedivost oné doby. Jak tvůrci této kompilace předpokládají, v někom fotky vyvolají nostalgii a na jiného naopak zapůsobí jako lék proti stesku.

user-avatar

Yvonne K.

10. 10. 2016 | 11:30

Zavří­t reklamu