válkaČeskoslovenskoobjevy

Port Royal byl domov pirátů i město hříchu a neřesti, jeho existenci ukončila katastrofa

Port Royal byl domov pirátů i město hříchu a neřesti, jeho existenci ukončila katastrofa
Zdroj: allthatsinteresting.com
+ 8 fotek+ 9 fotek

Portu Royal se říkalo nejzkaženější město světa. A nejspíš oprávněně. Přístav byl totiž domovem pirátů, bukanýrů a otrokářů, ulice se hemžily lapky a prostitutkami. A dalo se zde prožít úžasné dobrodružství, ale také velmi rychle přijít o život.

Tomáš Chalupa 5. ledna 2019

Port Royal se nacházel na Jamajce. Byl to přístav, jaký si představíte pod pojmem pirátský. Město červených luceren, drsných chlapů, místo, kde rum tekl proudem a bujaré veselí trvalo až do rána. Jeho počátky byly spojeny s rebely a uprchlíky. V roce 1655 sice vládu nad městem převzali Angličané, ale zjistili, že město je z moře blokováno španělskou flotilou. Sáhli proto k neobvyklému řešení. Pozvali piráty a bukanýry z celé Evropy, aby připluli město bránit. A za to pak v něm získali neomezený azyl a de facto nad ním převzali vládu.

Bukanýři skutečně připluli, potopili a vyloupili mnoho španělských korábů a zbytek pak raději odplul. Město se stalo jediným legálním útočištěm pirátů, kde jim nehrozilo vězení ani soud. Ve městě se zdržovali všichni slavní piráti včetně Johna Morgana, Černovouse, Calico Jacka nebo Anne Bonyové. Britové městu vládli jen formálně, skutečnou moc měli právě tito piráti.

Město prosperovalo nebývalým způsobem a brzy se z něj stalo druhé největší britské město, větší už byl jen Boston. Jenže město bylo přetíženo obrovským množstvím kriminality, bordelů a korupce. Právo zde prakticky neplatilo, vše řešily kordy, pistole nebo nejrůznější pirátské rady. Ale bylo to město bohaté, piráti měli hromady zlata uloupená z obchodních lodí a neměli je kde jinde utratit než právě v Port Royal. Všude jinde by viseli na šibenici, tady byli krály.

Hlavou města sám sebe jmenoval John Morgan. Byl totiž jako jeden z mála opravdu nespokojen s chaosem, který ve městě panoval. Snažil se dokonce omezit pirátské aktivity a město civilizovat, ale až do jeho smrti, která přišla zanedlouho, se mu to nepodařilo. A ani nikomu jinému.

Město bylo známé svým speciálním drinkem nazvaným Kill Devil Rum. Silný rum, o kterém se říkalo, že měl na svědomí stovky lidí, kteří zemřeli na otravu alkoholem. Dokázali jej vypít jen praví piráti. Co je pravda a co jen báje a legendy, to dnes už nikdo přesně neví. Pravdou je, že opilí piráti ale řádili v ulicích, někteří měli záchvaty zuřivosti a sekali šavlemi všechny kolem, člověk mohl přijít k úrazu nebo zemřít naprosto kdekoliv.

Nakonec přišel zásah shůry, který mnozí brali jako boží trest za pozemskou Sodomu Gomoru. Obrovské zemětřesení o síle 7,5 stupňů Richterovy stupnice přineslo nevídanou zkázu celému městu. Port Royal totiž stál celý na písku, navíc domy byly chatrné, s nějakou vyšší architekturou nebo bezpečností se tu nikdo nezabýval. Celé čtvrti a ulice byly při zemětřesení doslova vsáknuty do písčitého podloží. Navíc zemětřesení vyvolalo vlnu tsunami, která celé město doslova spláchla. Nikdo nikdy neviděl takovou zkázu, která zničila během necelé hodiny celé město.

I kapitán Morgan, který ležel už čtyři roky pohřben na místním hřbitově, byl vlnou vyvržen ze svého hrobu a voda jeho ostatky odnesla neznámo kam. Byl to údajně symbolický trest za to, jak nechal celé město zpustnout a kolik násilí v něm bylo spácháno.

2000 lidí, pětina populace města, zahynula. Zmizelo 33 akrů zastavěné plochy, mrtvá těla ležela na slunci a stala se zdrojem nákazy, všude létala mračna much a do města se stahovala mrchožravá zvířata. Tisíce lidí umřely na následné nemoci. To byla pro mnohé představa konce světa, jako by začala biblická Apokalypsa. Populace města se zmenšila o polovinu. A ta polovina živořila v hrůze. S kvetoucím pirátským přístavem byl nadobro konec.

Město jako by bylo prokleté, v roce 1703 ho zachvátil velký požár, v následujících letech v oblasti řádilo nejméně pět velkých hurikánů. Vypadalo to, že se Bůh rozhodl město doslova vymazat z povrchu zemského. Mnozí obyvatelé raději odjeli, než aby trávili svůj život ve městě stíhaném božím hněvem. I Britové se rozhodli město opustit a přestali přístav využívat pro své obchodní lodě. Port Royal byl nakonec zcela opuštěn.

Poslední zbytky osídlení zničil v roce 1951 hurikán Charlie. Dokonal tím naprostou devastaci města. Nebylo zničeno válkami, ale jen opakovanými enormními přírodními katastrofami. Právem se Port Royal nazývá Pompejemi moře. Dnes jsou ruiny města chráněnými památkami UNESCO a jsou cílem turistických výprav. Probíhají zde také restaurátorské práce, které mají za cíl část budov obnovit.

Další články

Zavří­t reklamu