válkaČeskoslovenskoobjevy

Porodnost padá v polovině zemí světa, zjistili vědci

Porodnost padá v polovině zemí světa, zjistili vědci
Zdroj: healthbeat.com

Lidí na naší planetě je stále víc a celková populace roste přímo dramaticky. Na druhou stranu ovšem v polovině států světa porodnost klesá. To může mít velké sociální a ekonomické důsledky do budoucna, varují vědci.

Tomáš Chalupa 15. listopadu 2018

Výzkumná zpráva společnosti Lancet se týká všech zemí světa a monitoruje porodnost mezi lety 1950–2017. Podle zprávy ženy v roce 1950 rodily v průměru 4,7 dítěte. Loni to bylo 2,4 dítěte. To znamená, že polovina zemí se nachází v populačním propadu a dospělí „neprodukují“ tolik dětí, aby to stačilo alespoň na udržení stávajícího počtu. Laicky řečeno, populace v těchto státech vymírají.

„Trend ukazuje, že v těchto zemích bude stoupat počet lidí ve věku nad 65 let a naopak bude ubývat dětí. To znamená velkou překážku pro udržení prosperity globální společnosti,“ stojí ve výzkumné zprávě.

Důsledky si každý umí představit a mluví se o nich už dlouho. Nebývalý nárůst seniorů bude znamenat velkou zátěž pro veřejné rozpočty a nízký počet lidí v produktivním věku způsobí problém, jak naplnit státní rozpočet. Zjištěná data se samozřejmě týkají zejména vyspělých západních a také některých asijských zemí. Naopak Afrika zažívá dále populační boom a tamní populace se zvyšuje.

Jevů spojených s úbytkem dětí je celá řada a ne všechny jsou negativní. Souvisí to například s úrovní zdravotní péče, kdy se mnoho lidí dožívá vysokého věku a není tak vysoká novorozenecká úmrtnost. Pokles populace je indikátorem ekonomické vyspělosti dané země a jejího blahobytu. Ženy v těchto zemích se více věnují své práci a kariéře, což jim neumožňuje strávit celý život péčí o potomky. Každá mince má dvě strany, nicméně odborníci se shodují, že pokles obyvatel západních zemí není příznivým trendem a do budoucna bude představovat problém.

Další články

Zavří­t reklamu