válkaČeskoslovenskoobjevy

Popravu své manželky plánoval Jindřich VIII. Tudor do nejmenšího detailu

Popravu své manželky plánoval Jindřich VIII. Tudor do nejmenšího detailu
Zdroj: Wikimedia Commons

Anglický panovník Jindřich VIII. Tudor se zapsal do dějin jako krutý vládce, který nejen že dával popravovat své domnělé odpůrce, spolupracovníky a někdejší přátele, ale stejným způsobem se zbavoval i nepohodlných manželek. První nešťastnicí v řadě byla Anna Boleynová, kterou poslal na smrt jen proto, že mu nedala syna. Jak zjistili historikové, král popravu plánoval s velkou důkladností a rozmyslem.

Tomáš Chalupa 15. ledna 2021

Dne 19. května roku 1536 francouzský kat máchl mečem a setnul hlavu Anně Boleynové, druhé manželce krále Jindřicha VIII. Tudora. Ještě před tím stihla Boleynová prohlásit, že její manžel je jemný a suverénní pán. Podle všeho byl ale pravým opakem.

Dlouho se debatovalo o tom, jaké skutky vlastně Boleynová spáchala, respektive jestli vůbec nějaké, ze kterých byla obviňována. Má se za to, že byla nevinná, ale král od ní nedostal kýženého syna, a rozhodl se jí zbavit. Podle historiků Smithsonianského institutu to provedl až s nebývalou pečlivostí a rozmyslem. Není tedy pravdou, že jen sledoval vývoj, kterému sám dal volný průchod, ale naopak šlo o velmi podrobně připravený plán.

Thumbnail # Vědci našli kolbiště, kde Jindřich VIII. spadl z koně a málem zemřel
Mohlo by Vás zajímat:

Vědci našli kolbiště, kde Jindřich VIII. spadl z koně a málem zemřel

Měl například i rozhodnout o tom, že Boleynová bude popravena mečem, přestože ve hře byla reálná možnost, že bude upálena. Král tak rozhodl i o způsobu smrti své ženy. Byly nalezeny instrukce, které Jindřich VIII. napsal Siru Williamovi Kingstonovi, konstáblovi Toweru, kde byla Boleynová vězněna za cizoložství. Kingston měl na starosti popravy, a král proto psal přímo jemu, jaký způsob popravy preferuje.

Cizoložství bylo zcela vymyšlené, přestože v obžalobě se psalo, že královna není schopná zvládat své pohlavní choutky. Ani to, že se jí nenarodil syn, nebyla nejspíš její vina. Král byl ženatý šestkrát a ze všech těchto manželství vzešel jediný mužský potomek. Biologické predispozice krále zkrátka nebyly zrovna vhodné pro plození mužských potomků. To ovšem samozřejmě nikdy král nemohl uznat, a tak raději viděl chybu v manželce. Tu přitom původně velmi miloval.

Thumbnail # Fotografka prý zachytila přízrak mnicha, kterého zabil Jindřich VIII.
Mohlo by Vás zajímat:

Fotografka prý zachytila přízrak mnicha, kterého zabil Jindřich VIII.

Na oltář své lásky k Boleynové položil Jindřich VIII. Tudor původně mnoho. Rozvedl se s Kateřinou Aragonskou, přerušil styky s katolickou církví, které se královo jednání nelíbilo a raději založil vlastní anglikánskou církev, překonal odpor mnoha mocných a urozených lidí, kterým se rovněž příliš nelíbilo, jak král ve věcech manželských postupuje. Nic to ale nezměnilo na tom, že ze sňatku vzešla jen jedna dcera, budoucí královna Alžběta I.

O tom, že král rozhodl o způsobu smrti Anny Boleynové, víme díky byrokracii, která se kolem celého procesu vedla. Dnes by šlo o jednoduchý rozvod, ale v oné době se pořádal soud, sepsaly se stohy dokumentů, a díky nim se dnes můžeme přesvědčit, že vše bylo postaveno na hloupostech a výmyslech. Král bral jako velkou milost, že královna nebude upálena nebo popravena sekerou, ale mečem. V Anglii to nebyl běžný způsob popravy, takže kat musel být poslán až z Francie. Dlouho se mělo za to, že to byl králův hlavní poradce Thomas Cromwell, který ho přesvědčil, že nejlépe bude se manželky zbavit soudem a popravou, ale dokumenty ukazují, že král sám vše inicioval a řídil. Cromwell možná radil, ale krev měl na rukou samozřejmě Jindřich VIII.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu