válkaČeskoslovenskoobjevy

Pomsta za vyvraždění Vršovců? Kdo proklál oštěpem českého knížete Svatopluka?

Pomsta za vyvraždění Vršovců? Kdo proklál oštěpem českého knížete Svatopluka?
Zdroj: wikipedia commons

V těchto dnech uplyne 910 let od zavraždění českého knížete z dynastie Přemyslovců Svatopluka. 21. září 1109 jej ze zálohy neznámý muž probodl kopím. Dodnes není jasné zda šlo o pomstu za vyvraždění 3000 mužů, žen a dětí z rodu Vršovců.

Václav Pokorný 21. září 2019

Český kníže Svatopluk z rodu Přemyslovců panoval od roku 1107 až do roku 1109, kdy byl zavražděn. Dle kronikáře Kosmy, k vraždě došlo následovně:

„Postavil se (vrah) pod košatým bukem vedle cesty, kudy se chodilo ke královským stanům, číhaje na knížete, až se bude vraceti z dvora králova. Jakmile ho již za soumraku nočního spatřil, obklopeného velmi četným zástupem jeho družiny, vskočil na koně, a na chvíli se vmísiv doprostřed zástupu, s celým napětím sil namířiv mezi lopatky knížete házecí kopí. Do samých útrob hrudi mu vehnal smrtící špici. A on, ještě než dopadl k zemi, vypustil duši. Bylo to v měsíci září v den dvacátý prvý roku 1109, co zemřel.”

Tato událost se odehrála při obléhání Hlohova ve Slezsku, kde pomáhal kníže Svatopluk římskému králi Jindřichu V. proti Polákům. Vrahovi se podařilo zázrakem uprchnout přesto, že Svatopluk byl obklopen svojí družinou. Říkalo se, že vražedný akt vykonal Jan, syn Čestův z rodu Vršovců, žijící v té době v Polsku. Jedna verze ovšem také ukazovala na potencionálního iniciátora atentátu, saského velmože Viprechta Grojčského, který byl švagrem Svatoplukem vypuzeného knížete Bořivoje II.

Pravděpodobnější je ovšem verze první, protože to byl právě kníže Svatopluk, který v předchozím roce nechal s konečnou platností zbavit moci vršovský rod tím, že je všechny, včetně dětí, nechal vyvraždit. Byl to Svatoplukův trest za zradu, které se tento rod dopustil v době jeho vojenského tažení do Uher. V čase jeho nepřítomnosti vpadl do Čech polský kníže Boleslav III. s bývalým českým knížetem Bořivojem II. Vršovci pověření v té době správou země se k nim však přidali a svého vladaře tak zradili.

Po návratu knížete Svatopluka následal děsivý masakr, jemuž prý padlo za oběť na 3000 mužů, žen i dětí tohoto rodu. Jak vypráví kronikář Kosmas, Svatoplukovi zbrojnoši řádili v Praze a likvidovali příslušníky rodu Vršovců jednoho po druhém. „Jedni byli vedeni na tržiště a jako dobytek skoleni, jiní byli na hoře Petříně sťati, mnoho jich bylo povražděno v domech nebo na ulicích,“ stojí v Kosmově kronice.

Likvidací rodů Vršovců Svatopluk zajistil přemyslovskému rodu pevnou vládu, ale on sám si jí dlouho neužil. O rok později byl zavražděn, pravděpodobně rukou vraha mstitele.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu