válkaČeskoslovenskoobjevy

Policisty ve starověkém Řecku byli otroci, první policii měli Francouzi

Policisty ve starověkém Řecku byli otroci, první policii měli Francouzi
Zdroj: ancientpages.com

Jací vlastně byli předchůdci dnešní policie? Často mají lidé za to, že ve starověku tato funkce připadala armádě a v ulicích hlídali vojáci. Není tomu tak, už starověké společnosti měly své vlastní policejní jednotky.

Tomáš Chalupa 12. července 2018

Podle Aeschinese, starověkého řečníka, byli první řečtí policisté otroci. Byli to Skytové zajatí v bitvách a z dnešního pohledu to byli vlastně lučištníci. Právě lučištníci byli považováni v Řecku za nejvhodnější ke službě v ulicích měst. Poněkud zvláštní, člověk by spíše čekal někoho s mečem nebo kopím.

Byli to váleční otroci, kteří patřili městu a to je mohlo využívat k veřejné službě. Stovky jich spadaly pod jednotlivé městské vlády, které je používaly k udržování pořádku, vynucování práva a potlačování demonstrací. Také převáželi vězně do vězení a sloužili jako eskorta při různých případech.

Měli pravomoc kohokoliv zatknout a umístit jej do vězení. To je nepochybně zvláštní, vzhledem k tomu, že šlo o otroky. Často tak mohlo dojít k situaci, kdy otrok zatkl svobodného občana. Zejména v Aténách si s tím žádnou hlavu nedělali a celý systém byl velmi dobře funkční.

V Římě už byla policie přece jenom profesionálnější. Císař Augustus vytvořil takzvanou pretoriánskou gardu, elitní jednotku, která ale měla jeden hlavní úkol – chránit osobu císaře. Další policejní úkoly byly až druhořadé, byla to hlavně ochranka, ovšem složená z těch nejlepších vojáků. I oni mohli zatýkat, chytat zloděje a byli používáni k udržování pořádku. Byli tak dobří, že fungovali po celou dobu trvání římské říše.

Ve středověku bylo vynucování práva a bezpečnost jednou z věcí, která přináležela šlechtě. Každý baron nebo vévoda si zodpovídal za bezpečnost svého území sám. Jejich moc pocházela od krále, takže jej v těchto věcech vlastně na svém území zastupovali. Velmoži většinou ustanovili jednoho svého konstábla, který měl na starost udržování bezpečnosti a práva s družinou přidělených mužů.

První skutečnou policii ustanovil v roce 1667 francouzský král Ludvík XIV. Jeho policejní sbor sestával ze 44 inspektorů pod vedením velitele policie. Během dvou let měla svou policejní jednotku všechna velká francouzská města. Ludvíkovi komisaři byli také první, kdo nosili policejní uniformu. Francouzi v tomto směru předběhli Brity, kteří ještě na konci 18. století měli jako pořádkové jednotky jen malé skupiny placených hlídačů a konstáblů.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu