válkaČeskoslovenskoobjevy

Policajti za socíku: takhle bděli příslušníci VB nad veřejným pořádkem

+ 34 fotek+ 35 fotek

Veřejná bezpečnost – tak se za socialismu nazývala uniformovaná složka československého policejního aparátu, která bděla nad veřejným pořádkem a stíhala kriminální činnost. Její zelené uniformy s rudými nárameníky a žlutobílá auta byly v době normalizace postrachem i těch občanů, kteří se ničeho nezákonného nedopustili. Pravomoci bezpečnostních sborů byly rozsáhlé a jejich příslušníci zajišťovali hlavně klid a bezpečí pro vládnoucí komunistickou stranu, takže kdo KSČ jakkoli ohrožoval, musel se mít před příslušníky na pozoru! Lidé je obecně v lásce neměli, protože cítili, že nestojí na jejich straně, a v jakési sebeobraně zlehčovali moc a nedotknutelnost policejních složek tvorbou nejrůznějších lidových anekdot , v nichž si esenbáky nejčastěji dobírali pro jejich příslovečnou hloupost. Mimochodem pamatujete si, proč měli na dveřích svých vozidel napsánu zkratku VB? Znamenalo to: vlez bokem!

Jan Kyzlink 28. dubna 2015

Další články

Zavří­t reklamu