válkaČeskoslovenskoobjevy

Polák našel na procházce 3 500 let starý bronzový poklad. Nitky vedou na Slovensko

Polák našel na procházce 3 500 let starý bronzový poklad. Nitky vedou na Slovensko
Zdroj: www.naukawpolsce.pap.pl
+ 2 fotky+ 3 fotky

Před pár dny Lukáš Solon na procházce málem zakopl o cepín trčící ze země. Nic s ním nedělal a nález hned oznámil místnímu muzeu. Archeologové dorazili na místo a objevili zde ještě další předměty: krumpáč, fragmenty náhrdelníku a náramek na ruku. Všechny tyto artefakty byly vyrobeny z bronzu.

Markéta Oderská 23. února 2015

K nálezu došlo v obci Rzepedź v pohoří Bieszczady na jihovýchodě Polska nedaleko hranic se Slovenskem. „Pro mě jako archeologa je velmi důležité, že když nálezce objevil předmět, tak místo aby nález na vlastní pěst prozkoumával, oznámil ho a počkal na odborníky,“ pochvaloval si Piotr Kotowicz z Historického muzea v Sanoku. „Tento přístup je chvályhodný a z hlediska archeologie znamená uchování mnoha informací, které by se nedaly zpětně zjistit, pokud by poklad ohledával amatér,“ dodal.

Cepín a další cennosti byly ukryty v hliněném džbánu o průměru 25 centimetrů. Před tím než je neznámí lidé zakopali do země, nádobu obrátili vzhůru nohama a položili na desku z pískovce.

Podle Kotowicze byly nalezené předměty pravděpodobně vyrobeny jižně od Karpat a pocházejí z doby 1 500 let před Kristem. „Ještě nevíme, kdo a proč tento poklad tak pečlivě ukryl. Cepín a šperky souvisí zřejmě s Pilinskou kulturou, která existovala jižně od Karpat,“ uvedl Kotowicz. Až další výzkum v lokalitě ukáže, zda jde o ojedinělý a izolovaný nález, anebo zda se váže k nějakému dosud neznámému osídlení.


Pilinská kultura je archeologická kultura střední až mladší doby bronzové, která se vyskytovala zejména v Maďarsku v oblasti Potisí a v severní části středního Maďarska, dále pak na středním Slovensku a v západní části východního Slovenska a v Polsku v oblasti města Nowy Sącz. Je pojmenovaná podle naleziště Piliny v Maďarsku. Charakterizuje ji rozvinutá bronzová výroba a převážně urnové hroby. Významným pramenem poznání této kultury je archeologická lokalita Radzovce na Slovensku.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu