válkaČeskoslovenskoobjevy

Pokusy ukázaly, že pouhou myslí můžeme ovlivňovat sny druhých

Pokusy ukázaly, že pouhou myslí můžeme ovlivňovat sny druhých
Zdroj: geethaprodhom.files.wordpress.com

Telepatie je už doširoka známým a probíraným tématem, které nedá spát nejednomu milovníkovi tajemna. Ještě záhadnější je ale předávání myšlenek či různých vizuálních představ během spánku. Vědci zjistili, že je skutečně možné, aby člověk, který je vzhůru, telepaticky působil na snící subjekt.

Simona Knotkova 16. února 2016

Pokusy začaly v polovině šedesátých let provozovat psychiatr Montague Ullman a profesor Stanley Krippner. Probíhalo to následovně: „Odesílatelovi“, tedy telepatovi, byl ukázán obrázek, jehož obsah se měl snažit pomocí mysli předat spícímu „příjemci“, který byl v jiné místnosti. Když se spáč dostal do fáze REM, z níž se sny nejlépe vybavují, byl probuzen a podal zprávu o tom, co se mu zdálo.

Taneční škola od Edgara Degase

Taneční škola od Edgara Degase

V jednom z experimentů byl odesílatelům například ukázán obraz Taneční škola od Edgara Degase. Snící subjekty po probuzení vypovídaly, že se jim zdálo o místnosti napůl vyplněné lidmi, která připomínala školu, nebo že se potkali s holčičkou, která s nimi chtěla tančit. Ohromující jsou také výsledky pokusu, který proběhl v roce 1970 na koncertě folkové kapely Holy Modal Rounders. Odesílatelé se nacházeli v publiku a během vystoupení jim byl pouštěn film o ptácích z různých koutů světa včetně těch mytologických. V tu chvíli muzikanti také hráli skladbu “If you want to be a bird” (v překladu „Pokud chceš být ptákem“). Sto mil od místa hudebního vystoupení zatím spalo pět dobrovolníků. Když se jich po probuzení ptali, co ve svých snech viděli, padala slova jako „něco mytologického“, „gryfa nebo fénixe“, „hada“, „hrozny“, „embryo v plamenech“ a „racky létající nad vodou“.

Podobných příkladů je studie dvou Američanů plná. Přistoupíme-li ale na hru, že je skutečně možné telepatií ovlivňovat sny druhých, nabízí se otázka: Jak je to možné?

Entanglement neboli kvantové provázání v kvantové mechanice představuje stav, při kterém jsou stavy jednotlivých podsystémů většího systému navzájem korelovány. Díky této korelaci akce nebo měření vykonaná na jednom ze systémů mají okamžitý efekt na systému druhém.

Entanglement neboli kvantové provázání v kvantové mechanice představuje stav, při kterém jsou stavy jednotlivých podsystémů většího systému navzájem korelovány. Díky této korelaci akce nebo měření vykonaná na jednom ze systémů mají okamžitý efekt na systému druhém.

Jako i s ostatními parapsychologickými jevy, racionální vysvětlení samozřejmě dosud neexistuje. Vědě nejsrozumitelnější se jeví teorie o takzvaném kvantovém provázání neboli entanglementu. Podle ní funguje přenos mezi myslí bdícího a spícího člověka na principu dvou elektronů, které byly stvořeny společně. Je-li jeden vyslán za druhým, ten okamžitě reaguje bez ohledu, v jaké vzdálenosti se od prvního nachází.

Problémem ovšem je, že se bavíme o snech. A to je říše lidského mozku, pro níž platí zcela jiné a nám stále neznámé zákonitosti.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu