válkaČeskoslovenskoobjevy

Spory Vikingů rozhodoval souboj holmgang, končil často smrtí

Spory Vikingů rozhodoval souboj holmgang, končil často smrtí
Zdroj: Wikimedia Commons

"Holmgang" byl duel dvou mužů, kteří se dostali do nevyřešitelné rozepře. Vikingové takto řešili často své problémy a spory. Ale holmgang měl svá pravidla, podle kterých bylo třeba postupovat.

Tomáš Chalupa 16. dubna 2021

Prvním pravidlem bylo, že holmgang se musel konat do tří dnů od té chvíle, co byl oznámen. Pokud se na holmgang některý z duelantů nedostavil, byl považován za poraženého a pře šla ve prospěch jeho soupeře. Navíc takový člověk byl považován za zbaveného cti (nazýval se od té chvíle niðingr) a hanba padla i na celou jeho rodinu a klan. Nepřijít hájit své právo na Holmgang zkrátka bylo společensky nepřijatelné, znamenalo to trvalou a nesmazatelnou ostudu, a právě proto k tomu docházelo výjimečně. Lepší bylo zemřít v boji než žít jako zbabělec a vyděděnec.

Legálně vyvolat holmgang bylo možné z nejrůznějších důvodů. Předmětem sváru mohly být dluhy, samozřejmě nejrůznější otázky cti, snaha pomoci příbuzným a očistit jejich jméno, snaha pomstít nejrůznější křivdy či urážky nebo samozřejmě peníze.

Běžně spory mezi Vikingy řešilo shromáždění zvané thing. Bylo to shromáždění celého kmene, kde se řešily všechny možné spory. Hlavní slovo měl při řešení sporu náčelník, který ale, pokud byl moudrý, nepostupoval autoritativně a snažil se, aby výsledek byl konsenzuální a odpovídal názoru většiny thingu. Byly ale samozřejmě spory, které se diskusemi na thingu řešit nedaly. Někteří lidé totiž požadovali „platbu krví“, to znamená, že jediná věc, která by je uspokojila, byla smrt soupeře. To se dělo hlavně v případech vražd, kdy pozůstalí požadovali holmgang proti pachateli. Vražda se přitom běžně řešila vyhnáním nebo popravou, ale někteří příbuzní chtěli, aby mohli vraha zabít v čestném souboji.

Slovo holmgang znamená „jít na malý ostrov“. Je to dáno tím, že tento souboj se mohl odehrávat jen na relativně malém, předem určeném místě, dost často skrytém, aby nebylo na očích. Pravidla holmgangu byla různá, každý klan měl svá, někdy si je stanovovali sami duelanti. Zabít někoho v duelu nebylo považováno za vraždu a pozůstalí po poraženém neměli nárok na pomstu či odvetu. Holmgang byl zakázán na Islandu v roce 1004, v Norsku o deset let později.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu