Roboti nám vezmou práci, podle některých to bude znamenat katastrofu

Roboti nám vezmou práci, podle některých to bude znamenat katastrofu | zdroj: dailymail.co.uk


Pokud pustíme roboty do pracovního procesu, spustíme tím apokalypsu, varuje profesor

TÉMATA: roboti | umělá inteligence | technologie

user-avatar

Tomáš Chalupa

30. 10. 2018 | 13:00

Vědci odhadují, že do roku 2030 bude 44 procent pracovních hodin vykonáváno stroji. Bude to nejvyšší podíl strojů na práci v dějinách. A podle profesora ekonomie Johannese Moeniuse to bude znamenat globální katastrofu pro celé lidstvo.

Mechanizace a robotizace představuje největší ohrožení pro nekvalifikované zaměstnance zejména ve výrobě a logistice. „Čelíme zásadní výzvě. Pokud nic neuděláme, obrátí se to v apokalypsu,“ tvrdí rezolutně profesor Moenius. Podle něj je potřeba změnit celý vzdělávací systém, ale také legislativu týkající se práce nebo systém sociálního zabezpečení. Jako jedno z východisek může podle něj fungovat tzv. nepodmíněný základní příjem, tedy určitý obnos peněz, které by dostával každý občan bez ohledu na svůj sociální status, pohlaví nebo jakékoliv jiné okolnosti. Tyto peníze by umožňovaly přežít bez práce, ale současně by měly člověka motivovat hledat si takovou práci, která jej bude skutečně bavit a naplňovat.

Na letošním Světovém ekonomickém fóru v Davosu zaznělo, že už v nadcházejících čtyřech letech projde pracovní trh obrovskou změnou. 75 milionů pracovních míst za tu dobu jednoduše zmizí. Bude se to týkat zaměstnanců ve výrobě, ale třeba také ve fastfoodech. Už nyní existují seznamy činností, které lze levněji nebo rychleji vykonávat za pomocí strojů, a stejně tak existují seznamy pracovních činností, u kterých je pozice člověka nenahraditelná.

Automatizace a robotizace se zdaleka nemusí týkat jen fyzické práce, ale také duševní. Celé skupiny činností jako účetnictví, půjčky, pojistky nebo spravování klientských databází lze už dnes prakticky okamžitě svěřit umělé inteligenci. Na poplach bijí také ve Velké Británii, kde studie odhadují, že zmizí jedna pětina všech pracovních pozic v důsledku automatizace. Podle skeptiků, mezi které patří i Moenisus, to bude znamenat katastrofu pro národní ekonomiky, které se propadnou do recese a budou trpět vysokou strukturální nezaměstnaností. Naopak existují i hlasy, že s rozvojem technologií vzniknou též nové pracovní pozice, protože i o stroje se musí někdo starat a kreativní činnost člověka počítače prostě nahradit nemohou. I tito lidé ale tvrdí, že je nutné přehodnotit vzdělávací systém a také začít vážně uvažovat o takových opatřeních, jako je zdanění robotů nebo přesněji jejich práce.

user-avatar

Tomáš Chalupa

30. 10. 2018 | 13:00

Zavří­t reklamu