válkaČeskoslovenskoobjevy

Pohřební schrána označená jménem Ježíš může pomoct rozklíčovat Kristův život i smrt

Pohřební schrána označená jménem Ježíš může pomoct rozklíčovat Kristův život i smrt
Zdroj: messagetoeagle.com

Pohřební schrána s kostmi a na ní vyryté jméno Jeshua neboli Ježíš. Takových však bylo v Izraeli nalezeno kolem tří desítek. Podle archeologů byl Ježíš před dvěma tisíci lety běžně používaným jménem.

Yvonne Pokorná 14. dubna 2017

Těsně před velikonočními svátky dalo izraelské ministerstvo památek nahlédnout novinářům do obrovského skladiště plného nedávno objevených artefaktů, které pocházejí z Ježíšovy doby. Archeologům sice stále chybí přímý důkaz o existenci Ježíše Krista, ale v posledních letech nashromáždili poměrně bohatý materiál, který jim pomůže lépe porozumět době, ve které Ježíš žil a zemřel.

“Je to dobrá zpráva. Dnes můžeme velmi přesně zrekonstruovat velice mnoho aspektů z denního života v Kristových dobách,” řekl ředitel archeologického oddělení Gideon Avni.

Pohřební schrána

Pohřební schrána

Izrael je jedním z nejzkoumanějších archeologických míst na světě. Každoročně zde proběhne okolo 30 vykopávek, včetně 50 zahraničních expedicí, které přijíždějí až z tak dalekých částí světa, jako jsou Spojené státy nebo Japonsko. Ročně se zde vykope kolem 40 tisíc artefaktů. “Třetina z nich svědčí o dávné přítomnosti křesťanů ve Svaté zemi,” upozorňuje Avni. Historici tak například nyní vědí, jak dlouho trvalo cestovat mezi městy a vesnicemi, kde Ježíš kázal, a jak tato místa tehdy vypadala. Znalost o této historické době díky nálezům za posledních 20 let značně pokročila.

Replika nálezu z Jeruzaléma představuje patní kost probodnutou železným hřebem.

Replika nálezu z Jeruzaléma představuje patní kost probodnutou železným hřebem.

Mnoho z těchto artefaktů je nyní uloženo v obrovském, jeskyni podobném skladišti, které dostalo přezdívku Alibabova jeskyně. Je přeplněné spoustou nádob a střepů z keramiky. Kromě zachovalého nádobí vyřezaného z vápence je tu také k vidění bohatě zdobená pohřební schrána židovského velekněze Kaifáše, který podle evangelií Ježíše z Nazareta odsoudil a poslal ho k Pilátovi. Největší pozornost ovšem budí nedávno objevená patní kost provrtaná železným hřebem se zbytky dřeva na obou koncích, která se našla v pohřební schráně na severu Jeruzaléma a pochází z 1. století. Je to zatím jediný nález oběti římského ukřižování z oné doby. Archeologům to pomohlo zrekonstruovat to, jak byl tento muž popraven – s nohama přibitýma po stranách kříže. Ježíš Kristus byl možná ukřižován stejným způsobem, na rozdíl od toho, jak jeho ukřižování běžně zobrazuje tradiční křesťanské umění.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu