válkaČeskoslovenskoobjevy

Podivný zvyk: Proti epidemiím se lidé dřív bránili černými svatbami

Podivný zvyk: Proti epidemiím se lidé dřív bránili černými svatbami
Zdroj: Kolekce Barbary Kishenblatt-Gimblett
+ 1 fotka+ 2 fotky

V minulosti bojovali lidé s epidemiemi různými způsoby. Jedním z těch nejdivnějších byly takzvané morové svatby.

Simona Knotkova 14. dubna 2021

Epidemie a přírodní pohromy si lidé v minulosti vysvětlovali jako boží trest za zhýralý životní styl a nenásledování božího slova. Nikoho asi nepřekvapí, že mezi hlavní viníky patřili především nevěrné ženy a homosexuálové. Během evropské epidemie cholery v letech 1863 až 1875 přišel rabín z ukrajinské Umani s teorií, že ji zapříčinily židovky nosící krinolíny a náušnice. Mnoho jeho následovníků začalo poté ženy napadat a násilím z nich krinolíny strhávat. Jinde se neostýchali cizoložnice rovnou vraždit. V těchto temných letech se konaly také svatby z donucení, takzvané černé nebo morové svatby, kterými se židé snažili před nemocí ubránit.

Thumbnail # Pařížany před epidemií moru možná zachránila obyčejná věc – citronová šťáva
Mohlo by Vás zajímat:

Pařížany před epidemií moru možná zachránila obyčejná věc – citronová šťáva

Pro tyto účely se nejčastěji vybírali sirotci, bezdomovci či tělesně a mentálně postižení jedinci, kteří by jinak měli velice mizivou šanci najít si slušného ženicha a nevěstu. Svatba byla zaplacena komunitou a lidé věřili, že se jim tato štědrost vrátí a díky ochraně mrtvých jejich obec nebude stižena epidemií. I proto se takovéto svatby konaly na hřbitově, kde byla dvojice nastávajících oddána pod černým baldachýnem, takzvanou chupou.

První doložený historický záznam této události pochází z Ruska, kde k morové svatbě došlo v roce 1831. Jiný záznam, z roku 1849, zase dokládá morovou svatbu v Krakově. Tyto ceremoniály mnohdy provázely hostiny, tance a podivné rituály. Polské noviny Gazeta Lubelska kupříkladu popsaly, jak byly čtyři mladé ženy z Lublinu přivázány k pluhu, se kterým musely poorat hranice města. Jinde zase obyvatelé vypouštěli rybník, což mělo údajně skutečně způsobit ústup cholery.

Thumbnail # Přepišme historii, za černou smrt nemohou krysy
Mohlo by Vás zajímat:

Přepišme historii, za černou smrt nemohou krysy

Díky emigraci židů byly případy morových svateb vypozorovány také v USA. Dělo se tak v reakci na španělskou chřipku, která zachvátila svět v roce 1918. Jedním z nejznámějších byl sňatek Harryho Rosenberga a Fanny Jacobs, k němuž došlo v říjnu 1918 na hřbitově nedaleko Cobbs Creek ve Philadelphii. Ironií osudu je, že oba novomanželé na chřipku pravděpodobně později zemřeli.

Další články

Zavří­t reklamu