Fotky Koreje z období její samostatnosti na konci 19. století.

Fotky Koreje z období její samostatnosti na konci 19. století. | zdroj: all-that-is-interesting.com


Podívejte se na fotky Koreje z dob před rozdělením poloostrova

TÉMATA: korea | fotografie

user-avatar

Tomáš Chalupa

15. 09. 2017 | 12:30

Korejský poloostrov je území, které nebylo vždy rozděleno na dvě poloviny, ani to nebylo rejdiště diktátorů a jejich obřích armád. Lidé tam velmi dlouho žili v míru a země prosperovala.

Krátké období korejské jednoty a současně samostatnosti se datuje od roku 1897. Světové mocnosti se o tuto zemi příliš nestaraly, a to bylo nejspíš pro Koreu velké štěstí. Země se mohla v klidu rozvíjet. To ovšem trvalo jen několik let, v roce 1905 se Korea stala japonským protektorátem a o pět let později se stala dokonce součástí císařského Japonska. Následujících 40 let tamní lid trpěl pod japonskou nadvládou, kterou ukončila až porážka Říše vycházejícího slunce za druhé světové války. Místo svobody si ale zemi rozdělily jiné mocnosti –Sovětský svaz a Spojené státy určily hranici vlivu 38 rovnoběžkou. Obě části země se měly podle plánu spojit, ale to se nikdy nestalo. Místo toho začala Korejská válka, která, z formálního hlediska, neskončila dodnes. Fotky ukazují jediné krátké období korejské samostatnosti na konci 19. století.

 

 

user-avatar

Tomáš Chalupa

15. 09. 2017 | 12:30

Zavří­t reklamu