válkaČeskoslovenskoobjevy

Podat si ruce je zvyk, který má své počátky ve starověku

Podat si ruce je zvyk, který má své počátky ve starověku
Zdroj: Wikimedia Commons

Když se dva lidé potkají, většinou si podají ruce, pokud tedy zrovna nepanují přísná epidemiologická nařízení. Odkud se ale tento světově rozšířený zvyk vzal?

Tomáš Chalupa 30. června 2021

Archeologové nalezli prastaré texty a runy, které jasně ukazují, že podávání rukou bylo mezi našimi prapředky docela běžnou záležitostí. Už v 9. století před naším letopočtem se setkáváme s tímto zvykem, když například asyrský vládce Salmanassar III. uzavřel vojenskou alianci s babylonským vládcem a na důkaz tohoto spojenectví si oba muži podali ruce. V berlínském Pergamenovém muzeu se zase nachází stéla z 5. století před naším letopočtem znázorňující dva egyptské vojáky, kteří si rovněž podávají ruce. Víme jistě, že rukama si na důkaz přátelství a důvěry potřásali staří Řekové i Římané.

Zajímavé je, že ve středověké Evropě nebylo podávání si rukou součástí rytířského kodexu, tedy souboru správného chování mužů považujících se za rytíře či šlechtice. V těchto kodexech nacházíme sice různá jiná gesta, kdo kdy má pokleknout a komu políbit ruku, ale o podání rukou se tam nic nepíše.

Thumbnail # V Japonsku vás za spaní na pracovišti pochválí. Je to díky zvyku jménem inemuri
Mohlo by Vás zajímat:

V Japonsku vás za spaní na pracovišti pochválí. Je to díky zvyku jménem inemuri

Kdy přesně se potřásání rukama zrodilo, je i tak těžké určit. Vědci jsou toho názoru, že zpočátku to byl spíše symbol důvěry, respektive takto bylo možné důvěru získat. Nabízená otevřená dlaň ukazovala, že dotyčný nesvírá žádnou zbraň, kterou by mohl dotyčný zaútočit. V přeneseném slova smyslu tak člověk tímto gestem říkal: Podívej, mé úmysly jsou čisté, nehodlám tě napadnout.

Thumbnail # Jste leváci? Ve starověku by si o vás mysleli, že jste spolčení s ďáblem
Mohlo by Vás zajímat:

Jste leváci? Ve starověku by si o vás mysleli, že jste spolčení s ďáblem

Podle historika Williama Burkerta bylo podání si rukou to samé jako podpis závazné smlouvy. Ve starověku se i velmi důležité věci domlouvaly jen ústně, platit začaly ve chvíli, kdy si oba zúčastnění podali ruce. Porušení takové „nepsané“ smlouvy bylo velkým prohřeškem. To ostatně slýcháme i dnes, kdy se říká, že mezi čestnými muži se smlouvy nepíší, že stačí podání ruky. Podávání rukou je tak zvyk, který přečkal v nezměněné formě tisíciletí, byť jeho význam se dnes posunul spíše k symbolickému gestu. Výraznou ránu tomuto zvyku tak zasadila jen pandemie nového koronaviru, kdy si lidé z hygienických důvodů ruce nepodávají. Jak ale tato pandemie odezní, jistě se k podávání rukou zase vrátí.

Další články

Zavří­t reklamu