válkaČeskoslovenskoobjevy

Pod židovskou synagogou byl nalezen poklad. Cenné předměty možná někdo schovával před nacisty

Pod židovskou synagogou byl nalezen poklad. Cenné předměty možná někdo schovával před nacisty
Zdroj: thejc.com

Restaurátoři Staré synagogy v polském městě Wieliczka učinili zajímavý objev. Pod podlahou našli ztrouchnivělou bednu plnou židovských artefaktů.

Simona Knotkova 4. března 2020

Stará synagoga ve Wieliczce, původem z 18. století, byla za 2. světové války zničena nacisty. Dřevěnou bednu, která za roky ztrouchnivěla, našli restaurátoři náhodou, když kontrolovali stav základů církevní budovy. Vnitřek bedny tvořilo celkem 350 objektů. Zakopané předměty se do dnešní doby zachovaly víceméně neporušené.

Mimo jiné mezi nimi byl stříbrný pohár s květinovým ornamentem, stříbrem pokované svícny, bronzové vázy s textem v hebrejštině, dva sedmiramenné svícny, takzvané menory, dva nástavce na svitek Tóry či zdobená stříbrná pamětní deska. Podle historiků se jedná především o předměty z 19. století, které byly součástí náboženských rituálů.

Kromě nich bylo ve zbytku bedny objeveno také osmnáct vojenských nášivek na čepice s iniciály rakouského císaře Františka Josefa I. Čepice mohly být do truhly dány záměrně, aby skryly předměty uložené pod nimi. Látka časem ale shnila a v truhle zůstaly jenom nášivky.

O původu předmětů by mohly napovědět vyryté nápisy. „Pokud je na nich jakýkoliv čitelný text, mohli bychom získat informace o datech a jednotlivých lidech z komunity, protože rituální objekty jsou často popsány jmény jejich dárců. Doufejme, že další práce na tomto úžasném objevu nám umožní nahlédnout do historie a životů ztracené židovské komunity z Wieliczky,“ sdělila kurátorka židovských kolekcí v Britském muzeu Beverley Nenk.

Michał Wojenka z Institutu archeologie na Jagellonské univerzitě v Krakově dodává: „Zatím jsme v počátcích a je před námi spousta věcí, které musíme ještě udělat, včetně konzervačních prací na budově a analýzy nalezených předmětů. Nejproblematičtější otázkou je, za jakých podmínek byla bedna zakopána.“

Jak udávají statistiky, v polském městě Wieliczka žilo ve 20. letech minulého století kolem 1135 židů. Za 2. světové války většina z nich město opustila nebo byla zavražděna.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu