válkaČeskoslovenskoobjevy

Pod mořem našli archeologové pozůstatky dávné námořní bitvy

Pod mořem našli archeologové pozůstatky dávné námořní bitvy
Zdroj: livescience.com
+ 1 fotka+ 2 fotky

Před 2200 lety se spolu střetla loďstva Římské říše a Kartága. Potápěči našli na dně moře pozůstatky po tomto velkém námořním střetnutí.

Tomáš Chalupa 11. března 2019

Z nálezů na dně moře vyplývá, že Kartáginci využili zajaté římské lodě a začlenili je do vlastní flotily. Další nálezy ukazují, že prchající Kartáginci vyhazovali ze svých lodí všechen náklad, aby zvýšili rychlost svých lodí a dostali se do bezpečí.

K bitvě došlo podle historických pramenů 10. března 241 před naším letopočtem poblíž Egadských ostrovů ve Středozemním moři. Kartáginci se snažili dostat po moři zásoby a posily jedné ze svých armád na Sicílii. Zjevila se ale římská flotila, která poslala většinu kartágského loďstva ke dnu. Vítězství bylo natolik velké, že Kartágo muselo Řím požádat o mír a První punská válka tím v podstatě skončila.

V minulém desetiletí potápěči opakovaně prozkoumávali dno pod místem bitvy a nalezli množství předmětů, mezi nimiž byly nejrůznější zbraně, zbroj a nádoby.

Kartágo do bitvy poslalo zřejmě množství lodí, které původně patřily Římu, ale byly v předchozích bojích zajaty. Archeologové na to přišli díky tomu, že našli množství římských lodí na dně, přestože většina potopených lodí musela patřit Kartágu. Jak to, že tolik římských lodí bylo na dně? Jediné vysvětlení bylo, že na palubě byli Kartáginci a lodě jim v době boje patřily.

Nebylo by to nic divného, tento způsob opatřování si válečných lodí Kartágo provozovalo dlouhodobě. V jiné bitvě mělo Kartágo ve své flotile prokazatelně dokonce 93 původně římských válečných lodí.

Jinou otázkou bylo, proč bylo nalezeno na dně tolik amfor na potraviny. Archeologové se domnívají, že je z lodí vyhazovali kartágští námořníci, aby je odlehčili. Bitva se totiž brzy změnila v pronásledování jednotlivých kartágských plavidel, která byla jedno po druhém obkličována a potápěna. Jediný způsob, jak se zachránit, byl rychlý útěk. K tomu ale musela být loď maximálně odlehčená. Většina kartágských lodí byla naložena zásobami pro armádu, a byla proto velmi těžká. Vyhazování zásob do moře tak dávalo smysl. Nic to ale nezměnilo na skutečnosti, že Kartágo utrpělo v bitvě u Egadských ostrovů strašlivou porážku, která rozhodla celou válku. Bez námořnictva nebylo možné zásobovat armády v Itálii a bylo nutné rychle celou válku ukončit.

Další články

Zavří­t reklamu