Mussoliniho sloup skrýval ve svých základech poselství pro příští generace o síle fašismu

Mussoliniho sloup skrýval ve svých základech poselství pro příští generace o síle fašismu | zdroj: dailymail.co.uk


Pod monumentem byl objeven vzkaz budoucím generacím, psal ho Mussolini

TÉMATA: mussolini | itálie | archeologie

user-avatar

Tomáš Chalupa

1. 09. 2016 | 16:00

Italský diktátor Benito Mussolini nechal v roce 1932 postavit v Římě třísettunový sloup z bílého mramoru a nápisem MVSSOLINI DVX. Pod monumentem byla umístěna kovová schránka s textem, který psal osobně Duce.

Sloup měl symbolizovat sílu a moc italského fašismu i Mussoliniho samého. V kovové schráně pod monumentem byl spolu se zlatými mincemi tajně uložen Codex Fori Mussolini, text o 1200 slovech psaný v latině, který byl určen budoucím generacím. Teprve nedávno byl jeho obsah přeložen dvěma italskými vědci a představen veřejnosti.

Mussolini se zde vykresluje jako římský císař a současně také jako zachránce lidu v duchu Bible. Autorem textu je učenec Aurelio Giuseppe Amatucci, ovšem v podstatě jde o Mussoliniho myšlenky, které Amatucci pouze zformuloval. Celým třídílným textem se nese jako jednoticí linka srovnání fašismu s římským impériem. V době, kdy Mussolini toto poselství tvořil, se mu skutečně mohl fašismus takoto jevit, protože toto hnutí bylo na vzestupu a Duce měl velké dobyvačné plány. Ovšem výsledek druhé světové války ukázal, že Mussolini se mýlil, novou římskou říši nevybudoval, jen uvedl svůj lid do zkázy.

K Mussolinimu se váže ještě jedna novinka z poslední doby. Úřady oznámily, že chátrající hrobku Mussoliniho milenky Clary Pettaciové musí zbourat. Nepodařilo se totiž najít žádné příbuzné, kteří by opravu hrobky zaplatili. Stát se do toho také nehrne, takže hrobka Pettaciů má být z bezpečnostních důvodů zlikvidována. A to ještě začal platit v některých částech Itálie zákaz prodeje suvenýrů s tématikou Benita Mussoliniho. 

 

user-avatar

Tomáš Chalupa

1. 09. 2016 | 16:00

Zavří­t reklamu