Při hloubení základů našli dělníci ztracený buddhistický chrám

Při hloubení základů našli dělníci ztracený buddhistický chrám | zdroj: mysteriousuniverse.org


Pod čínským městem byl nalezen dávno ztracený legendární buddhistický chrám

TÉMATA: čína | archeologie | nálezy | buddhismus

user-avatar

Tomáš Chalupa

30. 06. 2017 | 08:00

V čínském městě Čcheng-tu byl objeven buddhistický chrám Fu-kan, který byl považován už tisíc let za ztracený. Na chrám se přišlo při kopání základů nové rezidenční čtvrti.

Chrám byl považován vždy za legendární. Jeho jméno zní Fu-kan, což má také kořeny v legendě. Podle ní se uprostřed dlouhotrvajícího sucha před chrámem modlil mnich, aby konečně začalo pršet. A jeho modlitby byly vyslyšeny  –  déšť přišel. Proto se chrámu začalo říkat Chrám přijímající požehnání. Rozkládá se na téměř 11 tisících metrech čtverečných.

Vrcholu své slávy dosáhl za dynastie Jin mezi lety 317 – 589 našeho letopočtu. V chrámu bylo archeology nalezeno na 1000 kamenných destiček popsaných buddhistickými texty a samozřejmě také několik soch samotného Buddhy. Rozsáhlá urbanizace v čínských městech vede k častým nálezům podobného typu. Při hloubení základů se velmi často podaří najít něco z bohaté čínské historie.  

user-avatar

Tomáš Chalupa

30. 06. 2017 | 08:00

Zavří­t reklamu