Nález podzemních tunelů pod Akkonem pohledem kanálu National geographics | zdroj: youtube.com


Pod Akrou byly objeveny tajné tunely templářů

TÉMATA: křižáci | svatá země | archeologie | nálezy

user-avatar

Tomáš Chalupa

22. 12. 2019 | 09:00

Přístav Akra (známý také jako Akkon nebo Akko) na území dnešního Izraele byl poslední výspou křižácké moci na Blízkém Východě. Tady se příběh jejich dobyvačných výprav uzavřel a právě sem zamířilo mnoho archeologických výpravy, aby hledali artefakty a pozůstatky přítomnosti kdysi mocného bojového řádu.

O přístav Akra se křižáci s muslimy přetahovali od 11. až do 13. století a Akra opakovaně měnila pána. Byla totiž vstupní branou do Svaté země a výchozí základnou pro dobytí dvě stě kilometrů vzdáleného Jeruzaléma. Nakonec se stala i poslední baštou, kde se zoufale bránilo hlavní jádro křižáků.

Téměř sto let ale byla Akra centrem křižácké moci a také hlavním velitelstvím. Templáři zde také schraňovali všechny poklady získané při dobývání dalších území. Vybudovali pro to i síť podzemních tunelů, kterými měli možnost opustit svou citadelu Železný hrad a dostat se nepozorovaně až na pobřeží. Hlavní tunel pod Akrou ústil u pobřežního majáku, kde čekaly křižácké lodě. Křižáci ale tunelem neutekli, pouze takto dopravili do bezpečí svůj obří poklad.

Samotná obrana Akkonu byla krvavá a beznadějná záležitost. Obří vojska sultána el-Ashrafa Khalila oblehla hrad, několikrát vyzvala obránce, aby se vzdali s tím, že mohou svobodně odejít. Pokaždé ale tento slib porušili, takže nakonec z toho bylo úmorné desetidenní obléhání, po kterém byl Železný hrad dobyt a všichni obránci pobiti. Byl to hrůzný masakr, který byl odplatou za jiný masakr, kterým zase král Richard Lví srdce pobil 3000 zajatých muslimů.

Zájem archeologů o Akkru je přirozený. Objev podzemních tunelů odhalil, jak se mohl templářský poklad dostat do bezpečí. Další vykopávky v místě ale paradoxně plánovány nejsou právě proto, že templářský poklad se zde už s největší pravděpodobností nenachází.

user-avatar

Tomáš Chalupa

22. 12. 2019 | 09:00

Zavří­t reklamu