válkaČeskoslovenskoobjevy

Počet mozkových nádorů roste. Můžou za to mobilní telefony?

Počet mozkových nádorů roste. Můžou za to mobilní telefony?
Zdroj: allthatsinteresting.com

Způsobují mobilní telefony rakovinu? Většina odborných názorů se kloní k záporné odpovědi. Jedna z nejnovějších studií britských vědců nicméně ukázala nevysvětlitelný nárůst maligních nádorů mozku.

Simona Knotkova 6. července 2018

Existuje spojitost mezi používáním mobilních telefonů a nádory mozků? S touto možností nás pravidelně straší především bulvární média, která mezi své čtenáře ráda rozsévají strach. Škodlivý vliv telefonů na náš mozek už vyvrátila spousta expertů v oboru. Na stranu druhou si však ani oni nejsou na sto procent jistí. Mobily patří stále mezi nové technologie, jejichž efekt na lidský organismus v dlouhodobém měřítku dosud není spolehlivě vyzkoumán.

„Je nepravděpodobné, že by telefony zvyšovaly riziko výskytu mozkového nádoru. Na stranu druhou stále nemáme dostatek informací, abychom tuto možnost kompletně vyloučili,“ stojí například ve studii britského výzkumného střediska Cancer Research UK.

Znepokojivé výsledky přineslo další bádání anglických vědců, tentokrát z Bristolské univerzity. Jejich studie publikovaná v Journal of Public Health and Environment se sice nezabývá přímo souvislostí mezi mobily a rakovinou. Odhaluje ale rapidní nárůst mozkových nádorů v posledních letech, což by mohlo být zapříčiněno právě nárůstem mobilních uživatelů. Konkrétně se zvýšil počet pacientů s takzvaným glioblastomem multiforme, jednou z nejčastějších a nejzhoubnějších forem mozkových tumorů.

Podle zkoumání badatelů se jeho výskyt za posledních dvacet let zdvojnásobil. V roce 1995 byl diagnostikován u 1250 pacientů britských nemocnic. Nyní je to ročně kolem tří tisícovek. Zajímavostí je, že tento trend byl vypozorován pouze u glioblastomu multiforme. Vědci analyzovali celkem 79 241 diagnostikovaných mozkových nádorů za 21 let a zjistili, že celkově jejich výskyt naopak klesá.

Za možného viníka nárůstu glioblastomu se vedle rentgenu či tomografie uvádí právě používání mobilů.

„Naše závěry dokládají, že bychom se problematikou měli zabývat ještě důkladněji. Namísto abychom příčinné faktory smetli pod koberec a zabývali se pouze hledáním léků, bychom se měli pokusit objasnit mechanismy, které za tímto trendem stojí,“ nechal se slyšet jeden z autorů studie, profesor Denis Henshaw.

Ačkoliv byla studie prováděna ve Velké Británie, podle emeritního profesora Kevina McConwaye se počet nejčastější formy mozkového nádoru zvyšuje celosvětově. „Také další studie v jiných částech světa ukazují podobný nárůst. Výzkum poukázal na skutečnost, že se děje pravděpodobně něco, co stojí za další prozkoumání,“ sdělil.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu