Bitva o Moravskou Chrastovou byl střet svedený mezi československými a sudetoněmeckými jednotkami v roce 1938.

Bitva o Moravskou Chrastovou byl střet svedený mezi československými a sudetoněmeckými jednotkami v roce 1938. | zdroj: wikipedia commons


Po odstoupení Sudet svedli Češi s Němci boj o Moravskou Chrastovou

TÉMATA: československo | 1938 | sudety | sudetští němci | nacismus | české pohraničí

user-avatar

Václav Pokorný

30. 10. 2018 | 10:00

Bitva o Moravskou Chrastovou byl střet mezi československými a sudetoněmeckými jednotkami, který se odehrál 31. října 1938. Boj skončil vyhnáním Němců z Moravské Chrastové, ale o necelý měsíc později byla tato obec zařazena do šestého a sedmého pásma záboru a 24. listopadu ji bez boje obsadila německá vojska.

Po přijetí mnichovského diktátu československou vládou 30. září 1938 začal hned druhý den německý wehrmacht obsazovat české pohraniční území. Jednalo se o veškerá území s nadpoloviční většinou německého obyvatelstva. A tak se podle těchto pravidel do záboru  dostalo i moravské město Svitavy. Jiná situace však byla v přilehlých obcích, kde české obyvatelstvo mělo většinu. V nedaleké Moravské Chrastové žilo v té době 1312 obyvatel, z čehož bylo 811 Čechů a 501 Němců. Díky tomu Chrastová unikla zabrání Německem.

Místním občanům německé národnosti a také členům sudetoněmecké strany ve Svitavách  velmi vadilo, že tato obec zůstala součástí Československa. Proto připravili přepad. Pět set ordnerů mělo v noci z 30. na 31. října 1938 obec obsadit. Původně se akce měla účastnit i svitavská SS, ale nakonec se rozhodlo o provedení akce bez ní.

Útok by úspěšný, čemuž pomohla podpora ze strany zdejších Němců a skutečnost, že se ten večer konala v Lidovém domě v Chrastové zábava. Na té se poměrně dlouho do noci zdrželi i někteří vojáci. Moravská Chrastová byla německými jednotkami obsazena hladce. Většina československých jednotek v Moravské Chrastové byla zajata. Nyní byla jedinou ozbrojenou československou jednotkou v této oblasti četa 11. roty v Rozhraní, ta však byla moc slabá, než aby byla schopná protiútoku. Příslušníci četnického pohotovostního oddílu ruší mostek v Moravské Chrastové na demarkační čáře na podzim 1938.

Po obsazení Moravské Chrastové ordneři začali organizovat odvoz zajatců za demarkační čáru do Březové a budovali palebná a opěrná postavení. Němci oslavovali v mlýně Vincenze Schwaaba v Chrastové Lhotě vítězství a nechali se hostit místním německým obyvatelstvem i na dalších místech.

Po několika hodinách se o německé akci dozvěděl plukovník Karel Čejka, který velel 13. pluku v Boskovicích. Čejka vyslal do Moravské Chrastové 11. rotu doprovodných zbraní z Rozhraní a četnické oddíly z nedalekých vesnic. Němci byli vyzbrojeni převážně puškami Kar98K, kořistními puškami vzor 24 a čtyřmi československými kulomety vzor 37.

Boj se rozhořel kolem páté ráno. K nejtvrdším útokům docházelo u Schwaabova mlýna, lidového domu v Moravské Chrastové a u Roučkovy továrny v Rozhraní. Po čtyřech hodinách boje padla Moravská Chrastová opět do československých rukou. Na československé straně padli vojáci Antonín Černý, Bedřich Stuchlík, Alois Žatka a Tomáš Morávek. Prolitá krev těchto vojáků a příslušníků dalších ozbrojených sborů tak jasně vypovídá o tehdejší bojové morálce a odhodlání našich mužů bránit i zbytek republiky proti Hitlerovi. O necelý měsíc později byla však Moravská Chrastavá jako mnohé jiné obce s převahou českého obyvatelstva zařazena komisí v Berlíně do šestého a sedmého pásma záboru a 24. listopadu ji bez boje obsadila německá armáda.

Morální hodnota českého vítězství v Moravské Chrastové 31. října 1938 však zůstává nevyčíslitelná. Mužům, kteří zde bojovali a neváhali položit své životy za vlast, patří i dnes náš obdiv a vděk.  

user-avatar

Václav Pokorný

30. 10. 2018 | 10:00

Zavří­t reklamu