válkaČeskoslovenskoobjevy

Po odstoupení Sudet svedli Češi s Němci boj o Moravskou Chrastovou

Po odstoupení Sudet svedli Češi s Němci boj o Moravskou Chrastovou
Zdroj: wikipedia commons

Bitva o Moravskou Chrastovou byl střet mezi československými a sudetoněmeckými jednotkami, který se odehrál 31. října 1938. Boj skončil vyhnáním Němců z Moravské Chrastové, ale o necelý měsíc později byla tato obec zařazena do šestého a sedmého pásma záboru a 24. listopadu ji bez boje obsadila německá vojska.

Václav Pokorný 30. října 2018

Po přijetí mnichovského diktátu československou vládou 30. září 1938 začal hned druhý den německý wehrmacht obsazovat české pohraniční území. Jednalo se o veškerá území s nadpoloviční většinou německého obyvatelstva. A tak se podle těchto pravidel do záboru dostalo i moravské město Svitavy. Jiná situace však byla v přilehlých obcích, kde české obyvatelstvo mělo většinu. V nedaleké Moravské Chrastové žilo v té době 1312 obyvatel, z čehož bylo 811 Čechů a 501 Němců. Díky tomu Chrastová unikla zabrání Německem.

Místním občanům německé národnosti a také členům sudetoněmecké strany ve Svitavách velmi vadilo, že tato obec zůstala součástí Československa. Proto připravili přepad. Pět set ordnerů mělo v noci z 30. na 31. října 1938 obec obsadit. Původně se akce měla účastnit i svitavská SS, ale nakonec se rozhodlo o provedení akce bez ní.

Útok by úspěšný, čemuž pomohla podpora ze strany zdejších Němců a skutečnost, že se ten večer konala v Lidovém domě v Chrastové zábava. Na té se poměrně dlouho do noci zdrželi i někteří vojáci. Moravská Chrastová byla německými jednotkami obsazena hladce. Většina československých jednotek v Moravské Chrastové byla zajata. Nyní byla jedinou ozbrojenou československou jednotkou v této oblasti četa 11. roty v Rozhraní, ta však byla moc slabá, než aby byla schopná protiútoku.

Příslušníci četnického pohotovostního oddílu ruší mostek v Moravské Chrastové na demarkační čáře na podzim 1938.

Příslušníci četnického pohotovostního oddílu ruší mostek v Moravské Chrastové na demarkační čáře na podzim 1938.

Po obsazení Moravské Chrastové ordneři začali organizovat odvoz zajatců za demarkační čáru do Březové a budovali palebná a opěrná postavení. Němci oslavovali v mlýně Vincenze Schwaaba v Chrastové Lhotě vítězství a nechali se hostit místním německým obyvatelstvem i na dalších místech.

Po několika hodinách se o německé akci dozvěděl plukovník Karel Čejka, který velel 13. pluku v Boskovicích. Čejka vyslal do Moravské Chrastové 11. rotu doprovodných zbraní z Rozhraní a četnické oddíly z nedalekých vesnic. Němci byli vyzbrojeni převážně puškami Kar98K, kořistními puškami vzor 24 a čtyřmi československými kulomety vzor 37.

Boj se rozhořel kolem páté ráno. K nejtvrdším útokům docházelo u Schwaabova mlýna, lidového domu v Moravské Chrastové a u Roučkovy továrny v Rozhraní. Po čtyřech hodinách boje padla Moravská Chrastová opět do československých rukou. Na československé straně padli vojáci Antonín Černý, Bedřich Stuchlík, Alois Žatka a Tomáš Morávek. Prolitá krev těchto vojáků a příslušníků dalších ozbrojených sborů tak jasně vypovídá o tehdejší bojové morálce a odhodlání našich mužů bránit i zbytek republiky proti Hitlerovi. O necelý měsíc později byla však Moravská Chrastavá jako mnohé jiné obce s převahou českého obyvatelstva zařazena komisí v Berlíně do šestého a sedmého pásma záboru a 24. listopadu ji bez boje obsadila německá armáda.

Morální hodnota českého vítězství v Moravské Chrastové 31. října 1938 však zůstává nevyčíslitelná. Mužům, kteří zde bojovali a neváhali položit své životy za vlast, patří i dnes náš obdiv a vděk.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu