válkaČeskoslovenskoobjevy

Po mnoha stoletích vědci odkrývají původní hrob Ježíše Krista

Jedno z nejposvátnějších míst všech křesťanů – Chrám Božího hrobu v Jeruzalémě – byl svědkem výjimečné události. Poprvé od roku 1551 zde restaurátoři odkryli mramorovou desku pokrývající místo údajného hrobu Ježíše Krista. Vědci se nyní snaží zjistit, jak vypadal původní povrch kamene, na který bylo podle legend položeno tělo ukřižovaného Ježíše Krista.

Yvonne Pokorná 4. listopadu 2016

Po odkrytí mramorové desky našli vědci pod ní ještě druhou desku, datovanou do 14. století, která měla na přední straně vyrytý malý kříž. S pomocí georadaru také detekovali přítomnost původních stěn vápencové jeskyně, vysokých zhruba 1,8 metru.

Restaurátoři pečlivě oddělávají mramorovou desku, která zakrývala místo Ježíšova hrobu.

Restaurátoři pečlivě oddělávají mramorovou desku, která zakrývala místo Ježíšova hrobu.

“Bude to dlouhý vědecký výzkum, ale nakonec budeme schopni spatřit původní skalní povrch, na který bylo podle tradic položeno Kristovo tělo,” řekl archeolog Fredrik Hiebert vědeckému kanálu National Geographic.

Podle všech evangelií bylo Ježíšovo tělo bezprostředně po smrti sňato z kříže, zabaleno do pláten a položeno do jedné z pohřebních jeskyň vytesaných do vápencové skály nedaleko místa ukřižování – Golgoty. Třetího dne však tělo z jeskyně zmizelo, což církev od začátku vysvětlovala Ježíšovým vzkříšením. Ježíšův hrob a jeho kříž údajně v roce 325 objevila svatá Helena. První chrám nad tímto hrobem postavil její syn, císař Konstantin I. Od té doby se stal poutním místem.

Jedinečný pohled z výšky dovnitř Chrámu Božího těla, který prochází rekonstrukcí.

Jedinečný pohled z výšky dovnitř Chrámu Božího těla, který prochází rekonstrukcí.

Boží hrob byl obestavěn malou svatyní, takzvanou edikulou. Vlastní hrob sestává ze dvou prostor – kaplí. Přední je Andělská kaple s kamenem, který měl uzavírat hrobku a na kterém dle evangelií seděl anděl zvěstující Ježíšovo vzkříšení. Druhá místnost je vlastní pohřební komora, kde mělo být uloženo Ježíšovo tělo.

Jedinečný přístup k Božímu hrobu byl vědcům umožněn díky opravě edikuly, k níž se po jejím poškození v roce 1927 konečně odhodlala šestice církví, která Chrám Božího hrobu v Jeruzalému spravuje. Vědci v tom vidí jedinečnou příležitost dozvědět se, jak původně vypadal Ježíšův hrob.

Další články

Zavří­t reklamu