válkaČeskoslovenskoobjevy

Po kosterních nálezech obrů ve Wisconsinu se slehla zem. Proč je Američané tají?

Po kosterních nálezech obrů ve Wisconsinu se slehla zem. Proč je Američané tají?
Zdroj: humansarefree.com

Už desítky let vědci drží bobříka mlčení ohledně záhadné rasy obrů, jejichž kostry byly před více než sto lety nalezeny u jezera Delavan ve Wisconsinu. Nikdo netuší, kam kosterní pozůstatky i fotografie, které nález zdokumentovaly, vlastně zmizely. Jediné, co senzační nález z roku 1912 připomíná, jsou dobové novinové články.

tyrion 27. října 2014
Jedna z mnoha pohřebních mohyl, které byly roztroušeny ve Wisconsinu i v jiných částech Ameriky.

Jedna z mnoha pohřebních mohyl, které byly roztroušeny ve Wisconsinu i v jiných částech Ameriky.

V okolí jezera Delavan existovalo okolo stovky pohřebních mohyl, z nichž ale mnohé byly novými osadníky srovnány se zemí. Do jedné z nich v březnu 1911 vnikli bratři Ernest a Chester Phillipsovi, jejichž rodiče kousek odtud postavili a provozovali Lake Lawn Hotel.

 Lake Lawn Hotel, v jehož blízkosti byly kostry obrů nalezeny.

Lake Lawn Hotel, v jehož blízkosti byly kostry obrů nalezeny.

Ani ne dva metry pod vrcholem kuželovité mohyly muži objevili pohřební komoru s podlahou z vrstveného štěrku, bílého písku a modré hlíny a stropem z pálené hlíny. Ke své radosti zde našli 14 lidských koster položených na záda s pokrčenými koleny a pažemi nataženými vzhůru. Dvě kostry byly pohřbeny vsedě. Lebky nesly jasné známky fraktur a poranění, což naznačovalo, že tito nebožtíci zhynuli násilnou smrtí.

Jediná dochovaná fotografie dokumentující nález kostry obra.

Jediná dochovaná fotografie dokumentující nález kostry obra.

O rok později se bratři prokopali do další pohřební komory a nalezli další čtyři nadměrně dlouhé kostry. O všech svých nálezech informovali archeology.

O nálezech koster tajemné a neznámé rasy informoval dobový tisk.

O nálezech koster tajemné a neznámé rasy informoval dobový tisk.

První zpráva o senzačních nálezech vyšla 4. května 1912 v New York Times a vzbudila velkou pozornost. Nešlo totiž o jen tak obyčejné kostry. Tyhle totiž měřily na výšku mezi 2,4 až 3 metry a jejich lebky byly – jak psáno – „mnohem větší než hlavy jakékoli rasy, která dnes obývá Ameriku“.

Tyhle zvláštní, protáhlé lebky byly nalezeny na různých místech světa, ponejvíce pak v Peru.

Tyhle zvláštní, protáhlé lebky byly nalezeny na různých místech světa, ponejvíce pak v Peru.

Ovšem nejen velikostí lebek se tihle záhadní tvorové lišili od dnešního člověka. Tihle navíc vykazovali dvojitou řadu zubů se stoličkami vepředu a měli o jeden prst navíc na každé ruce i noze. Nápadný byl rovněž protáhlý tvar jejich hlavy a neobvyklé rysy v obličeji.

Jezero Delavan nebylo zdaleka jediným místem, kde byly kostry obrů nalezeny. Další odkryl například amatérský archeolog Ralph Glidden na ostrově Catalina.

Jezero Delavan nebylo zdaleka jediným místem, kde byly kostry obrů nalezeny. Další odkryl například amatérský archeolog Ralph Glidden na ostrově Catalina.

Nešlo však zdaleka o jediný nález tohoto typu. Jen v posledních letech bylo odkryto přes 200 hrobů s obřími skeletony, nicméně na tyto nálezy je už od 50. let uvaleno informační embargo. Zřejmě proto, že nezapadají do úhledného učebnicového konceptu dějin. Tak se raději strčily a zamkly do trezoru.

Lebky záhadných humanoidů jsou dvakrát tak větší než ty lidské.

Lebky záhadných humanoidů jsou dvakrát tak větší než ty lidské.

Přitom zmínky o obrech najdeme nejen v pohádkách a pověstech po celém světě, ale též ve Starém zákoně či v Homérově Odyssei. Vyprávěli si o nich po staletí i původní obyvatelé Ameriky, jejichž legendy líčí, jak obři vtrhli právě do oblastí, odkud pocházejí již zmíněné pohřební komory. Stali se z nich vůdci a kněží tehdejších kmenů. Jenže postupem času ztratili morální kredit, až proti nim masy lidí povstaly a vyhubily je.

Obr (bájný kyklop) vyobrazený na starořecké keramické váze.

Obr (bájný kyklop) vyobrazený na starořecké keramické váze.

Dnešní věda těmto zkazkám, které považuje za výplod lidské fantazie, nepřikládá žádnou důležitost a nadměrný vzrůst tehdejších lidí obvykle vysvětluje hormonální poruchou zvanou gigantismus. Tou trpěl například nejvyšší známý člověk historie Robert Wadlow (1918–1940), který měřil 272 metrů. Měl ale zcela normální lebku. Navíc gigantismus se v lidské populaci vyskytuje jen velmi zřídka, takže je zvláštní, jak se v řídce obydlených oblastech před dvěma tisíci lety vzalo naráz tolik gigantů.

Robert Wadlow byl se svými 2,72 metry nejvyšším žijícím člověkem historie.

Robert Wadlow byl se svými 2,72 metry nejvyšším žijícím člověkem historie.

Vědci zejména z amerického Smithsonova institutu proto čelí obvinění, že před veřejností tají všechna zvláštní a neobvyklá fakta o historii severoamerického kontinentu. Jak kosterní nálezy z Wisconsinu, tak i stovky dalších jim podobných, které kdy byly na americkém středozápadě objeveny, se totiž vypařily neznámo kam.

Další články

Zavří­t reklamu