válkaČeskoslovenskoobjevy

Pětidimenzionální černá díra může zcela pohřbít Einsteinovu teorii relativity!

Pětidimenzionální černá díra může zcela pohřbít Einsteinovu teorii relativity!
Zdroj: imgur.com

Sotva se Einsteinově všeobecné teorii relativity dostalo obrovského potvrzení díky nedávnému objevu gravitačních vln, teď jí zase hrozí, že bude rozdrcena napadrť. Tím, co její platnost ohrožuje, je prstencová černá díra, kterou se vědcům nedávno podařilo úspěšně simulovat.

tyrion 22. února 2016

Fyzika si nyní nemůže být ničím jista a může za to pětidimenzionální černá díra, v níž mohou skončit mnohé doposud platné fyzikální zákony. V pětidimenzionálním vesmíru se totiž mnohem více podobá prstenu než díře, a jak se vyvíjí, utváří sérii „boulí“ propojených vlákny, které se stávají čím dál více tenčími, až se nakonec rozpadnou do miniaturních černých děr. Je to totéž, jako když zeslábne pramínek vody tekoucí z vodovodního kohoutku a rozdělí se do mnoha jednotlivých kapiček.

O prstencových černých dírách se sice ví již od roku 2002, ale ještě donedávna nikdo nebyl schopen úspěšně simulovat jejich evoluci. Ty bylo možné až teprve teď díky superpočítači COSMOS, který se nachází na Univerzitě v Cambridgi. Tento největší superpočítač v Evropě je schopen provádět až 38,6 trilionů výpočtů za sekundu.

Problém s pětidimenzionálními černými děrami spočívá v tom, že mohou existovat pouze ve vesmíru, který se skládá minimálně z pěti dimenzí, a že vedou ke stavu takzvané nahé singularity – neboli černé díře bez šatů. Dlouho se totiž mělo za to, že černá díra musí mít svou hranici nazývanou horizont událostí. Fyzici si doposud byli jistí, že princip takzvaného kosmického cenzora nedovolí černé díře, aby se vysvlékla a obnažila se nám tak. „Pokud by nahé singularity existovaly, všeobecná teorie relativity by vzala za své,“ říká jedna ze spoluautorů studie Saran Tunyasuvunakoolová. „A jestliže padne všeobecná teorie relativity, vše se tím převrátí vzhůru nohama, protože už nebude mít jakoukoli prediktivní sílu – už nebude možné ji považovat za soběstačnou teorii k objasnění vesmíru,“ dodala.

Kdyby náš vesmír byl jen čtyřrozměrný, všechno by bylo v pořádku, protože tady prstencové černé díry a nahá singularita nehrají žádnou roli. Jenže fyzikové předpokládají, že nás kosmos se skládá minimálně z 11 dimenzí o různých velikostech. Člověk je přitom schopen vnímat jen trojrozměrný prostor, takže jediným způsobem, jak existenci vícečetných dimenzí potvrdit, je skrze vysokoenergetické experimenty, jako ty, které jsou prováděny ve Velkém hadronovém srážeči, který je největším urychlovačem částic na světě.

Vizualizace mnohodimenzionálního prostoru.

Vizualizace mnohodimenzionálního prostoru.

Vědecký tým Cambridgeské univerzity se dostal na samou hranici toho, co jejich superpočítač může simulovat, ale vědci by rádi ještě zjistili, proč ve čtyřrozměrných časoprostorech je nahá singularita nemožná a všeobecná relativita v nich platí. „Jestliže kosmický censor nepůsobí ve vyšších dimenzích, možná se musíme podívat, co je tak zvláštního na čtyřrozměrném vesmíru, že tady tento princip naopak platí,“ vysvětlila Saran Tunyasuvunakoolová.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu