válkaČeskoslovenskoobjevy

Perličky supí mají velmi složitou sociální hierarchii

Perličky supí mají velmi složitou sociální hierarchii
Zdroj: wikipedia commons
+ 1 fotka+ 2 fotky

Má se za to, že lidem se vyvinul velký mozek proto, aby mohli lépe udržovat složité společenské struktury. Ale jak si potom vysvětlit sociální hierarchii ve společenstvích perliček supích, které rozhodně velkým mozkem neoplývají?

Tomáš Chalupa 7. ledna 2020

Vědci jsou složitostí společenství těchto ptáků překvapeni, protože doposud se s takovou komplexností setkávali pouze u savců. Tito ptáci s holými hlavami a dlouhými krky žijí v severovýchodní Africe. Vyskytují se v hejnech, což není nijak neobvyklé i u jiných ptáků. Vědce ale zaráží stabilita a hierarchizace takových skupin, která v ptačí říši nemá obdoby.

Vědci z institutu Maxe Plancka sledovali několik let v Keni 440 dospělých perliček. Ty se vyskytovaly celkem v 18 skupinách. Každá měla od 13 do 65 členů.Tyto skupiny měly velmi silné svazky a zůstávaly ve stejném složení po celé roky. Byly také organizované, například všichni členové skupiny se přes den potulovali, zatímco v noci hřadovali. Pokud se nějaký příslušník cizí skupiny objevil v jiné skupině, nikdy v ní dlouho nezůstal a vždy se vrátil do svého hejna. To je podle vědců nesporný důkaz toho, že každý jednotlivec si uvědomuje, kam patří a která skupina je „jeho“. To je ovšem jev, který u jiných ptáků není běžný.

Vědci si nyní kladou otázku, zda se nemýlili, když předpokládali, že k udržování velkých a pevných společenství je potřeba velký mozek. Perličky nejsou nijak výjimečně inteligentní ptáci, přesto se chovají pospolitě, organizovaně a jejich skupiny jsou složitě stratifikované. Zdá se, že velký mozek není nezbytný předpoklad. Možná je sdružování do velkých skupin přirozené a umožňuje to danému druhu dosahovat lepších výsledků než v neorganizované skupině, nebo dokonce jako jednotlivci. Ovšem to nevysvětluje, jakým mechanismem se tyto skupiny udržují pohromadě. Na vědce tak při výzkumu perliček supích čeká ještě hodně práce.

Další články

Zavří­t reklamu