Takto ve zkratce lze vysvětlit fungování multiverzální reality | zdroj: youtube.com


Paralelní světy existují a dokonce reagují s naším světem, tvrdí vědci

TÉMATA: fyzika | teorie | multiverza

user-avatar

Tomáš Chalupa

22. 12. 2016 | 11:00

Fyzik Howard Wiseman se domnívá, že paralelní univerza nejen že existují, ale že dokonce dochází k interakci mezi nimi a naším světem. Znovu se tak do hry vrací názor, že vše je doslova propojeno se vším.

K interakcím mezi světy dochází na kvantové úrovni, tedy na úrovni částic menších než elektrony. I tyto interakce jsou však detekovatelné moderními technologiemi. "Myšlenka paralelních světů je tu už od roku 1957," říká Wisemann. V mnohouniverzálním vesmíru platí, že se v nich větví realita. Co se stalo v jednom univerzu, mohlo se v jiném přihodit jinak. "Každá možnost je možná a každá se mohla někdy odehrát," říká Wiseman. 

Jednoho dne bude lidstvo schopné do těchto světů proniknout. Cestování mezi paralelními světy je jednou z nejvíce vzrušujících otázek budoucnosti. "Není to přímo součást naší teore, ale je to samozřejmě velmi vzrušující představa," dodává Wisemann. 

Problém s těmito teoriemi je, že to jsou právě jen teorie, hmatatelných důkazů je naprosto minimum, někteří dokonce tvrdí, že nejsou žádné. "Mohu bezpečně říct, že kvantové fyzice ve skutečnosti nikdo plně nerozumí," je přesvědčen Wiseman. Právě v tom vězí problém. Celé pole kvantové fyziky je doposud málo probádané a nenabízí mnoho mechanismů, kterými by bylo možné podobné jevy, jako jsou paralelní vesmíry, vysvětlit. Stále tak tyto teorie stojí více na doměnkách a představách fyziků. Přesto se teorie multiverzálního světa stává stále více populární ve vědeckých kruzích. S prohloubením znalostí o fungování kvantové fyziky by se mohlo získat více informací o multiverzální realitě.  

user-avatar

Tomáš Chalupa

22. 12. 2016 | 11:00

Zavří­t reklamu