válkaČeskoslovenskoobjevy

Pančavský vodopád je českou Niagárou. Figuruje v TOP žebříčku světových vodopádů

Pančavský vodopád je českou Niagárou. Figuruje v TOP žebříčku světových vodopádů
Zdroj: Panoramio

Česko sice nepatří mezi vodopádové velmoci, ale v Krkonoších najdeme několik vodopádů, které svou výškou a mohutností patří mezi nejvyšší v Evropě. Většina z nich však je před zraky veřejnosti utajena, protože se nacházejí v turisticky nepřístupných, přísně chráněných rezervacích, kam nevedou žádné stezky.

Ivanhoe 21. dubna 2018
Pančavský vodopád v době jarního tání.

Pančavský vodopád v době jarního tání.

Za mimořádně příhodné podmínky pro tvorbu vodopádů vděčí Krkonoše tvrdému žulovému podloží, třetihornímu vrásnění a konečně i zalednění v období čtvrtohor, které po sobě zanechalo divoké kary a hluboká ledovcová údolí. Díky tomu se zde vyvinuly nejvyšší vodopády nejen v České republice, ale i v Evropě. Vzhledem k malé nadmořské výšce krkonošského pohoří a naopak velké výšce zdejších vodopádů jde o o raritu nejen v rámci Evropy.

Pančavský vodopád na jaře

Pančavský vodopád na jaře

Ten nejvyšší z nich, Pančavský vodopád, jako jediný figuruje v některých TOP žebříčcích světových vodopádů. S výškou 148 metrů se řítí v několika stupních skalnatým srázem z hrany Pančavské louky na dno Labského dolu. V dobách jarního tání se při jeho úpatí tvoří ještě jedno boční rameno, čímž se výška vodopádu zvedá na 162 metrů!

Pančavský vodopád na podzim

Pančavský vodopád na podzim

Pančavský vodopád je nejdokonalejší ukázkou visutého vodopádu skandinávského typu u nás i ve střední Evropy, neboť se na jeho hraně podobně jako v norských fjordech stýkají dva zcela odlišné typy reliéfu: stará náhorní plošina a mladé ledovcové údolí.

Pančavský vodopád spadá z výšky 1 298 metrů do téměř 150 metrové hloubky.

Pančavský vodopád spadá z výšky 1 298 metrů do téměř 150 metrové hloubky.

Má čtyři hlavní stupně o výšce 36, 39, 23 a 20 metrů. Jeho šířka se mění podle stavu vody, nejčastěji se pohybuje od 4 do 8 metrů. V době vrcholného tání sněhu na přelomu dubna a května dosahuje průtok i několik stovek litrů za sekundu a v této podobě poskytuje zblízka nádhernou podívanou, srovnatelnou i s některými proslulými zahraničními vodopády. Někdy za nízkých stavů vody a silných větrů vanoucích ze dna karu nahoru dochází v horní části vodopádu k efektu tvz. kouřícího vodopádu, kdy je vodní tříšť vynášena zčásti nebo zcela zpět nahoru k plošině. Tento jev je u nás velmi vzácný.

Pančavský vodopád na pohlednici z počátku 20. století.

Pančavský vodopád na pohlednici z počátku 20. století.

V minulosti patřil Pančavský vodopád k nejnavštěvovanějším místům v Krkonoších. Kvůli turistům byl dokonce uměle navyšován jeho průtok. Někdejší majitel nedaleké Labské boudy Josef Schier totiž zřídil nad horní hranou vodopádu malou nádržku se stavidlem, budku s občerstvením a vyhlídkovou terasu se zábradlím. Dole pod vodopádem, na dně Labského dolu při turistické cestě, stála ještě druhá bouda, kde se rovněž podávalo občerstvení. Když se tu nashromáždilo dostatečné množství platících turistů (cena 10 krejcarů nebo 15 feniků za osobu), dal zdejší personál trubkou signál pro obsluhu nahoře ke zvednutí stavidla. Návštěvníkům se tak dostalo mimořádné podívané na „vylepšený“ vodopád i v letní sezoně, kdy jím většinou neprotéká tolik vody jako na jaře v době tání sněhu. Tato atrakce však zanikla ve 30. letech minulého století a spolu s ní zmizela i budka a vyhlídková terasa.

Pančavský vodopád před 100 lety

Pančavský vodopád před 100 lety

Dnešní přístup k vodopádu je omezený, neboť se nachází v I. zóně Krkonošského národního parku. Zblízka je tak vidět pouze jediná, poměrně krátká, nejhořejší část vodopádu, a to z vyhlídky na Pančavské louce na červeně značené turistické stezce mezi Labskou boudou a mohylou Hanče a Vrbaty. Celý vodopád je sice dobře vidět z modře značené cesty Labským dolem, ale na vzdálenost 300–400 metrů je za nízkých stavů v hlavní letní sezoně jen málo atraktivní.

Pančavský vodopád ve spodním úseku

Pančavský vodopád ve spodním úseku

Další údaje
Výška:148 metrů
Nadmořská výška: 1155 – 1300 m n. m.
Celkový sklon: 44°
Průměrný průtok: 28 l/s
Tok: Labe
Geologický podklad: žula
Geomorfologický typ: primární visutý
Vodopádový typ: kaskáda až kaskádová soustava
Přesná poloha: 50.761189° N, 15.546147° E

Související články

Další články

Zavří­t reklamu