válkaČeskoslovenskoobjevy

Padělek, nebo literární a historický skvost? Dosavadní analýzy dokazují pravost Rukopisu královédvorského

Padělek, nebo literární a historický skvost? Dosavadní analýzy dokazují pravost Rukopisu královédvorského
Zdroj: Národní knihovna České republiky/rukopisy-rkz.cz

Dvě stě let nás dělí od významného nálezu Rukopisu královédvorského. To, že nejde o padělek, potvrdil roku 1886 chemik Antonín Bělohoubka a prohlásil, že tento rukopis se ve všech pěti chemických reakcích shoduje se starobylými rukopisy. Jazykovědec Jan Gebauer však neakceptoval výsledek těchto rozborů a zpochybnil pravost rukopisu s poukazem na to, že se svým jazykem lišil od jiných staročeských památek.

Václav Pokorný 16. září 2017

Před dvěma sty lety se objevila největší záhada české literatury – Rukopis královédvorský, který, jak jsme se učili ve škole, byl později označen za padělek.

Rukopis v roce 1817 objevil český národní buditel, básník, jazykovědec a vysokoškolský pedagog Václav Hanka. V té době pátral po staročeských textech. Do Králova Dvoru nad Labem ho pozval jeho přítel Jan Sklenčka.

Památného dne 16. září roku 1817 obědvali na děkanství za přítomnosti kněze Pankráce Borče. Po obědě se řeč stočila na Žižkovy střely, šípy do tehdejších kuší, které zůstaly po husitských válkách uloženy ve věžní kobce. Trojice se vydala spolu s kostelníkovým synem Františkem Trnkou ke kostelu svatého Jana Křtitele. Zde ve věžní kobce nalezl Hanka útlý svazek pergamenových lístků, obsahující staročeské hrdinské eposy a milostnou literární poezii.

Václav Hanka

Václav Hanka

Josef Dobrovský a František Palacký je považovali za autentické a o jejich pravosti nikdy nepochybovali. To zpochybnil až roku 1886 jazykovědec Jan Gebauer na základě odlišnosti jazyka Rukopisu královédvorského od jiných staročeských památek. Nezvratnou pravdou však je, že ve stejném roce chemik Antonín Bělohoubka po rozborech potvrdil, že ve všech pěti chemických reakcích souhlasil Rukopis královédvorský se starobylými rukopisy. Pro srovnání byly užity i novodobé padělky, zvlášť k tomu účelu vyrobené odborníky, ty se však ve výsledku reakcí lišily, poskytovaly jednu, nanejvýše dvě shodné reakce.

Jde tak o padělek, nebo o literární a historický skvost? Ve škole nás učí, že se jedná o padělek a že jeho autory jsou Václav Hanka a Josef Linda. Podle tvůrců učebnic literatury obrozenci v 19. století potřebovali literární díla na umělecké úrovni, která by posílila sebevědomí českého národa, a proto si je sami napsali. Tento názor je však sám o sobě nesmyslný. Potřebuji vynikající báseň, tak si prostě sednu a sám si ji napíši? Václav Hanka a Josef Linda byli nevalní básníci, kteří nevytvořili žádné literární skvosty, proto jejich současníci jako František Palacký a Josef Jungmann nevěřili, že byli autory Rukopisu. Proti názoru, že Rukopis královédvorský napsali Hanka s Lindou, se postavil také básník Jan Neruda, jenž ironicky prohlásil: „Dva mazalové se spojí a budou malovat jako Rafael.“

Faksimile RK

Faksimile RK

Po básnické stránce byla velká literární hodnota Rukopisu královédvorkého vždy uznávána a obdivně se o něm vyjádřili například František Palacký, Svatopluk Čech, Jaroslav Vrchlický i Kamil Bednář. O své fascinaci Rukopisem se před pár lety svěřil také divadelní režisér Jan Antonín Pitínský, který si jej přečetl z překladu: “Doslova jsem se do něj zbláznil, neboť jsem zjistil, že je to poezie zcela světová, ne okrajová, ale hodná Máchy a Erbena.”

U některých otázek se pravdu už asi nedozvíme, u dalších je možnost nových poznatků. V současnosti existují moderní chemické metody, které jsou schopny spolehlivě datovat vznik písma. Záhadou tak zůstává, proč v době nejmodernějších technologií nebyl tak významný artefakt podroben nové důkladné analýze.

Další články

Zavří­t reklamu